38. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Nieskończoność”

2007-01-26 – 2007-01-30, Grzegorzewice

Matematyka to nauka o liczbach, figurach i nieskończoności. Ten trzeci obszar zainteresowań długo budził lęki, ale wyobrażenie świata, który byłby jedynie skończony, w szczególności w czasie i przestrzeni, jak proponowało wiele doktryn, był intelektualnie nie do przyjęcia. W matematyce po niepokojach Parmenidesa i Zenona względny, choć restrykcyjny, ład zapewnił Arystoteles, dopuszczając potencjalną, a zakazując aktualnej nieskończoności. I choć nieskończonością zajmował się znacząco Archimedes, to w matematyce znalazła się ona naprawdę dopiero poprzez mechanikę prowadzącą do XVII-wiecznej analizy. Zakaz Arystotelesa został złamany bardzo późno, niewiele ponad stulecie temu, ale niezwykle skutecznie, przez cantorowską teorię mnogości. I tak Wacław Sierpiński mógł zdecydować, że potomności chce się przedstawić jako Badacz Nieskończoności. Nieskończoność jednak stała się utrapieniem wielu dyscyplin przyrodniczych, pojawiając się - niechciana - w wielu ich modelach rzeczywistości.

Program

26 stycznia 2007, piątek

09:00 Waldemar Pompe, O pewnym zbiorze nieskończonym
10:05 Wojciech Guzicki, Kombinatoryka nieskończona
11:15 Marcin Kysiak, Mierzalne liczby kardynalne
12:15 Jarosław Wróblewski, Równania diofantyczne
16:15 Wiktor Bartol, Twierdzenie Skolema-Löwenheima
17:15 Witold Sadowski, Ewentualne eksplozje gradientu
19:30 Jerzy Mioduszewski, Postulat Archimedesa

27 stycznia 2007, sobota

09:00 Tomasz Bartnicki, Czy 11 jest największą liczbą na świecie?
10:00 Michał Muzalewski, Pierścienie waluacyjne i ciała z nieskończonością
11:15 Andrzej Dąbrowski, Prawa wielkich liczb
12:15 Krzysztof Meissner, Najmniejsze odległości w fizyce
16:15 Joanna Jaszuńska, I tak dalej w nieskończoność...
17:15 Marta Szumańska, Przestrzenie nieskończeniewymiarowe a naturalne intuicje
19:30 Jerzy Dzik, Problem uniwersalności praw biologii

28 stycznia 2007, niedziela

11:15 Zbigniew Król, Ewolucja pojęcia nieskończoności
12:15 Krzysztof Ciesielski, Zbiory graniczne
16:15 Michał Krych, Iloczyny nieskończone
17:15 Tomasz Kwast, Nieskończoność w niebie

29 stycznia 2007, poniedziałek

09:00 Zdzisław Pogoda, Cień, nożyce, nieskończoność
10:00 Marek Kordos, Co się dzieje w nieskończoności?
11:15 Rafał Sztencel, Proces Wienera: co w zerze, to i w nieskończoności
12:15 Rafał Latała, O perkolacji
16:15 Adam Osękowski, Lemat Borela-Cantellego
17:15 Filip Murlak, Nieskończone obliczenia

30 stycznia 2007, wtorek

09:00 Dominik Kwietniak, 2 do nieskończoności
10:15 Renata Wiertelak, O pewnym twierdzeniu Sierpińskiego
11:05 O tym, co było i co będzie dalej

Uczestnicy

 1. Tomasz Bartnicki
 2. Wiktor Bartol
 3. Jerzy Bednarczuk
 4. Andrzej Chmura
 5. Krzysztof Ciesielski
 6. Andrzej Dąbrowski
 7. Jerzy Dzik
 8. Adam Gregosiewicz
 9. Wojciech Guzicki
 10. Mirosław Jakubiak
 11. Agnieszka Janiak-Osajca
 12. Anna Janicka-Żylicz
 13. Joanna Jaszuńska
 14. Tomasz Jędrzejak
 15. Renata Jurasińska
 16. Barbara Kesselring
 17. Dawid Kędzierski
 18. Krystyna Kordos
 19. Marek Kordos
 20. Tadeusz Krauze
 21. Zbigniew Król
 22. Michał Krych
 23. Małgorzata Kupiecka
 24. Eryk Kurcius
 25. Tomasz Kwast
 26. Dominik Kwietniak
 27. Marcin Kysiak
 28. Rafał Latała
 29. Edyta Leś
 30. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 31. Krzysztof Meissner
 32. Katarzyna Mieczkowska
 33. Małgorzata Mikołajczyk
 34. Jerzy Mioduszewski
 35. Filip Murlak
 36. Michał Muzalewski
 37. Grzegorz Niewisiewicz
 38. Natalia Nowakowska
 39. Krzysztof Oleszkiewicz
 40. Kuba Pochrybniak
 41. Zdzisław Pogoda
 42. Waldemar Pompe
 43. Agnieszka Prusińska
 44. Marta Przyborowska
 45. Waldemar Rożek
 46. Witold Sadowski
 47. Monika Skóra
 48. Grzegorz Sokołowski
 49. Anna Szpila
 50. Rafał Sztencel
 51. Marta Szumańska
 52. Renata Wiertelak
 53. Jarosław Wróblewski
 54. Rafał Zduńczyk
 55. Alicja Żelezik

Medale