okm logo 

OKM jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim, powołaną przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w celu rozwijania i propagowania kultury matematycznej. OKM realizuje swoje cele poprzez:
      organizowanie corocznie dwóch (w latach 2014 − 2016 jednej) ogólnopolskich Szkół Matematyki
       Poglądowej przeznaczonych dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni,
       nauczycieli matematyki,  doktorantów i studentów,
   •   wydawanie czasopisma ,,Matematyka Poglądowa'' (do 2013 roku ,,Matematyka-Społeczeństwo-
       Nauczanie''
).

Struktura i skład osobowy OKM

Kierownik OKM: Agnieszka Prusińska (do 1.10.2018 roku  Mirosław Jakubiak)
Sekretariat OKM: st. tech. Grażyna Świnarska
                            tel. (25) 643-11-10


­­

Skład Rady Programowej od 2023 roku:

dr hab. Michał Skrzypczak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)
mgr Paulina Baczyńska, Instytut Badań Systemowych PAN
dr inż. Łukasz Błaszczyk, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Adam Bobrowski, Politechnika Lubelska
dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr Szymon Charzyński, Uniwersytet Warszawski
dr Maria Donten-Bury, Instytut Matematyczny PAN
prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Politechnika Warszawska
dr Andrzej Komisarski, Uniwersytet Łódzki
dr Grzegorz Kosiorowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Małgorzata Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski
mgr Małgorzata Misztal, OKM
dr Bartosz Naskręcki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Prusińska, Uniwersytet w Siedlcach
dr Barbara Roszkowska-Lech, prof. PW, Politechnika Warszawska
dr hab. Mariusz Skałba, prof. UW, Uniwersytet Warszawski


Skład Rady Programowej w latach 2021−2022:

dr Grzegorz Kosiorowski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przewodniczący)
mgr Paulina Baczyńska, Instytut Badań Systemowych PAN
dr inż. Łukasz Błaszczyk,
Politechnika Warszawska
mgr Małgorzata Mikołajczyk,
Uniwersytet Wrocławski
mgr Małgorzata Misztal,
OKM
dr Agnieszka Prusińska,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Barbara Roszkowska-Lech,
Politechnika Warszawska
dr hab. Mariusz Skałba,
Uniwersytet Warszawski


Skład Rady Programowej w latach 2020−2021:

dr Grzegorz Kosiorowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przewodniczący)
dr inż. Łukasz Błaszczyk, Politechnika Warszawska
dr Adam Dzedzej, Uniwersytet Gdański
dr inż. Kamila Łyczek, Uniwersytet Warszawski
mgr Małgorzata Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski
mgr Małgorzata Misztal, OKM
dr Agnieszka Prusińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Barbara Roszkowska-Lech, Politechnika Warszawska
dr hab. Mariusz Skałba, Uniwersytet Warszawski


Rada Programowa OKM

Skład Rady Programowej w latach 2017−2019:

mgr inż. Kamila Łyczek, Uniwersytet Warszawski (przewodnicząca)
dr inż. Łukasz Błaszczyk, Politechnika Warszawska
dr Adam Dzedzej, Uniwersytet Gdański
dr Grzegorz Kosiorowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Małgorzata Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski
mgr Małgorzata Misztal, Wojskowa Akademia Techniczna
dr Agnieszka Prusińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Barbara Roszkowska-Lech, Politechnika Warszawska
dr hab. Mariusz Skałba, Uniwersytet WarszawskiSkład Rady Programowej w latach 2015−2017:


mgr inż. Kamila Łyczek, Uniwersytet Warszawski (przewodnicząca)
dr Wiktor Bartol, Uniwersytet Warszawski
dr Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Wrocławski
dr Mirosław Jakubiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Renata Jurasińska, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Marek Kordos, Uniwersytet Warszawski
mgr Małgorzata Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski
dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński
dr Agnieszka Prusińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Barbara Roszkowska-Lech, Politechnika Warszawska
dr hab. Mariusz Skałba, Uniwersytet Warszawski


Skład Rady Programowej w latach 2007−2015

dr Dominik Kwietniak, Uniwersutet Jagiellonski (przewodniczący)
dr Maria Donten-Bury, Uniwersytet Warszawski
dr Mirosław Jakubiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Joanna Jaszuńska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Filip Murlak, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Osękowski, Uniwersytet Warszawski
dr Michał Szostakiewicz, Uniwersytet Warszawski


Skład Rady Programowej w latach 1987−2007

dr hab. Marek Kordos, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (przewodniczący)
dr Jerzy Bednarczuk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
dr Krzysztof Ciesielski, Uniwerystet Jagielloński, Kraków
dr Andrzej Dąbrowski, Akademia Rolnicza, Wrocław
dr Mirosław Jakubiak, Akademia Podlaska, Siedlce
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
dr Maria Mastalerz-Wawrzyńczak, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (od 1989)
prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Zofia Muzyczka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz
dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
mgr Anna Rudnik, Redakcja "Delty", Warszawa
prof. dr hab. Lesław Szczerba, Akademia Podlaska, Siedlce
dr hab. Stefan Turnau, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
prof. dr hab. Jan Waszkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (od 1989)