Marek Kordos

Wygłoszone wykłady

 1. 1. Szkoła: Ogląd geometrii nieeuklidesowych
 2. 3. Szkoła: Proporcje Eudoksosa a przekroje Dedekinda
 3. 4. Szkoła: Geometria na rozmaitościach
 4. 5. Szkoła: Jak odpowiadano na pytanie: co to jest liczba?
 5. 7. Szkoła: Ogląd płaszczyzny rzutowej, eliptycznej i hiperbolicznej
 6. 7. Szkoła: Dualność i paradoks struktury wielosortowej
 7. 8. Szkoła: Powstanie metody dedukcyjnej
 8. 8. Szkoła: Co dalej
 9. 9. Szkoła: Rozkłady Dehna
 10. 10. Szkoła: Pięć podejść do analizy
 11. 15. Szkoła: Geometria rzutowa to cała geometria
 12. 21. Szkoła: Co zdarzyło się w Berlinie i co się zdarzy w XXI wieku
 13. 22. Szkoła: Najtrudniejsze zadania nasze i najtrudniejsze zadania dla nas
 14. 23. Szkoła: Twierdzenie Steinera o stożkowych
 15. 29. Szkoła: Przestrzeń rzutowa
 16. 31. Szkoła: Jak i po co uczymy matematyki? - dyskusja panelowa
 17. 31. Szkoła: August Ferdinand Möbius, "Der barycentrische Calcül"
 18. 33. Szkoła: Styczna samą linijką
 19. 35. Szkoła: Program Kleina
 20. 36. Szkoła: W poszukiwaniu najmniejszej liczby prostych
 21. 38. Szkoła: Co się dzieje w nieskończoności?
 22. 19. Szkoła: Flexory
 23. 39. Szkoła: Twierdzenie o czterech wierzchołkach
 24. 19. Szkoła: Horysfera
 25. 39. Szkoła: Aksjomat Pascha
 26. 40. Szkoła: Wszystko o cykloidzie
 27. 41. Szkoła: Niewymierność i wielkości jednego rodzaju
 28. 42. Szkoła: Dowody piątego postulatu Euklidesa
 29. 43. Szkoła: Najprostsze, nieskracalne, frontalne
 30. 44. Szkoła: Po co komu mitologia matematyki?
 31. 45. Szkoła: Twierdzenie Steinera, czyli geometria rzutowa a sprawa polska
 32. 46. Szkoła: Program Leibniza
 33. 47. Szkoła: Ekstrema na drodze od Komisji Edukacji Narodowej do Polskiej Szkoły Matematycznej
 34. 47. Szkoła: Kula kuli nierówna
 35. 48. Szkoła: Klein, nieskończoność i elektrony w negliżu
 36. 48. Szkoła: Co zobaczyła Alicja po drugiej stronie lustra
 37. 49. Szkoła: Tryumf i upadek książki kucharskiej
 38. 50. Szkoła: Dlaczego wielokąty muszą mieć takie pola, jak w szkole, a wielościany mogą mieć też inne objętości niż znane z lekcji
 39. 52. Szkoła: Perspektywa wg Strzemińskiego II
 40. 54. Szkoła: Hate and Colours
 41. 56. Szkoła: Geometria rzutowa oglądana z różnych stron
 42. 57. Szkoła: Pana Jowialskiego bajki o przestrzeni (Znacie? tak? - to posłuchacie!)
 43. 58. Szkoła: Knuth, Sumerowie i AI, czyli rywalizacja empirii z dedukcją
 44. 60. Szkoła: Kształcący błąd
 45. 66. Szkoła: Kwadratura kontra kubatura

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 2. Szkoła Probabilistyka
 3. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 4. 4. Szkoła Geometria - innym
 5. 5. Szkoła Teoria liczb
 6. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 7. 7. Szkoła Izomorfizm
 8. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 9. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 10. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 11. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 12. 12. Szkoła Symetrie
 13. 13. Szkoła Drogi i manowce
 14. 14. Szkoła Aproksymacje
 15. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 16. 16. Szkoła Maksima i minima
 17. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 18. 19. Szkoła Ważne przykłady
 19. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 20. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 21. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 22. 23. Szkoła Linearyzacja
 23. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 24. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 25. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 26. 28. Szkoła Pomysły
 27. 29. Szkoła Przestrzeń
 28. 30. Szkoła Osobliwości
 29. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 30. 32. Szkoła Konstrukcje
 31. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 32. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 33. 35. Szkoła Porządek
 34. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 35. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 36. 38. Szkoła Nieskończoność
 37. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 38. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 39. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 40. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 41. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 42. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 43. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 44. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 45. 47. Szkoła Ekstrema
 46. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 47. 49. Szkoła Wyjątki
 48. 50. Szkoła (Nie)zależność
 49. 52. Szkoła Matematyka a sztuki różne
 50. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 51. 55. Szkoła Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem?
 52. 56. Szkoła Matematyzacja
 53. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę
 54. 58. Szkoła Analogie
 55. 59. Szkoła Matematyka i komputery
 56. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 57. 61. Szkoła Matematyczne zmiany
 58. 63. Szkoła Ograniczenia
 59. 64. Szkoła Hipotezy i problemy otwarte
 60. 66. Szkoła Podobieństwa i różnice

Zdobyte medale

 1. 44. Szkoła: Medal Filca
 2. 47. Szkoła: Medal Filca