MP jest kontynuacją zeszytów Matematyka–Społeczeństwo–Nauczanie, które towarzyszyły Szkołom Matematyki Poglądowej organizowanym przez Ośrodek Kultury Matematycznej.  

Aktualne numery Matematyki Poglądowej można nabywać podczas Szkół lub drogą korespondencyjną, przesyłając zamówienie na adres redakcji. Zamówienie może też być ciągłe, czyli dotyczyć wszystkich kolejnych numerów; można zamawiać również zeszyty Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie od numeru 1 począwszy (do wyczerpania zapasów). Zamówione numery przesyłamy za zaliczeniem pocztowym.


ISSN: 2354-0362

Język publikacji: polski

Częstotliwość: 1 raz w roku

Strona wwwhttp://www.mp.uph.edu.pl/

Redaktor naczelny: Agnieszka Prusińska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)