W latach 1988-2013 Szkołom towarzyszyło czasopismo Matematyka-Społeczeństwo-Nauczanie (51 numerów) wydawane dwa razy w roku.

Od 2014 roku wydawana jest Matematyka Poglądowa.