Jerzy Mioduszewski

Wygłoszone wykłady

 1. 1. Szkoła: Lemat Spernera i jego konsekwencje w topologii (I)
 2. 1. Szkoła: Lemat Spernera i jego konsekwencje w topologii (II)
 3. 3. Szkoła: Wstęp historyczny: paradoksy Zenona, geneza analizy matematycznej
 4. 3. Szkoła: Granice odwrotne
 5. 7. Szkoła: O przestrzeniach uniwersalnych w topologii
 6. 8. Szkoła: Powstanie i rygoryzacja analizy
 7. 9. Szkoła: Wymiary parzyste contra nieparzyste
 8. 14. Szkoła: Aproksymacje simplicjalne
 9. 16. Szkoła: Krzywe maksymalnej długości
 10. 17. Szkoła: O nieistnieniu uniwersalnego homeomorfizmu na zbiorze Cantora
 11. 18. Szkoła: Lematy kombinatoryczne topologii
 12. 20. Szkoła: Funkcje Binga
 13. 22. Szkoła: O pożytkach z dydaktyki
 14. 23. Szkoła: Pochodna
 15. 24. Szkoła: O wymiarze
 16. 25. Szkoła: Twierdzenie Levy'ego o cięciwach
 17. 26. Szkoła: Zbiory spójne
 18. 31. Szkoła: Cantor - Dedekind, listy
 19. 34. Szkoła: IstNIENIE w matematyce
 20. 35. Szkoła: Cantor-Dedekind-Kronecker
 21. 36. Szkoła: Zbiory zadań
 22. 37. Szkoła: Zbiór zadań - ciąg dalszy
 23. 38. Szkoła: Postulat Archimedesa
 24. 39. Szkoła: Niedowiedziona hipoteza
 25. 41. Szkoła: Kontrprzykład stwarzający teorię

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 2. Szkoła Probabilistyka
 3. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 4. 4. Szkoła Geometria - innym
 5. 5. Szkoła Teoria liczb
 6. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 7. 7. Szkoła Izomorfizm
 8. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 9. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 10. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 11. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 12. 12. Szkoła Symetrie
 13. 13. Szkoła Drogi i manowce
 14. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 15. 16. Szkoła Maksima i minima
 16. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 17. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 18. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 19. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 20. 23. Szkoła Linearyzacja
 21. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 22. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 23. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 24. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 25. 28. Szkoła Pomysły
 26. 29. Szkoła Przestrzeń
 27. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 28. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 29. 35. Szkoła Porządek
 30. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 31. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 32. 38. Szkoła Nieskończoność
 33. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 34. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja