Małgorzata Mikołajczyk

Wygłoszone wykłady

 1. 10. Szkoła: Koła fortuny
 2. 31. Szkoła: Jak i po co uczymy matematyki? - dyskusja panelowa
 3. 33. Szkoła: Targowisko próżności
 4. 36. Szkoła: Czy można nauczyć pomysłowości?
 5. 39. Szkoła: Ćwiczenia ze wstążką
 6. 52. Szkoła: Wrocławskie mosty między matematyką i sztuką
 7. 54. Szkoła: Origami i matematyka
 8. 61. Szkoła: Turniej "I Know Maths"
 9. 62. Szkoła: Luźne poranne zajęcia manualne
 10. 63. Szkoła: Warsztaty "Geometria z kokardką"
 11. 63. Szkoła: Warsztaty "Słomkowe wielościany"
 12. 65. Szkoła: Gra terenowa

Odwiedzone szkoły

 1. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 2. 7. Szkoła Izomorfizm
 3. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 4. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 5. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 6. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 7. 12. Szkoła Symetrie
 8. 14. Szkoła Aproksymacje
 9. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 10. 16. Szkoła Maksima i minima
 11. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 12. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 13. 19. Szkoła Ważne przykłady
 14. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 15. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 16. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 17. 23. Szkoła Linearyzacja
 18. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 19. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 20. 28. Szkoła Pomysły
 21. 29. Szkoła Przestrzeń
 22. 30. Szkoła Osobliwości
 23. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 24. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 25. 35. Szkoła Porządek
 26. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 27. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 28. 38. Szkoła Nieskończoność
 29. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 30. 52. Szkoła Matematyka a sztuki różne
 31. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 32. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę
 33. 61. Szkoła Matematyczne zmiany
 34. 62. Szkoła Wyjątki i szczególne przypadki
 35. 63. Szkoła Ograniczenia
 36. 64. Szkoła Hipotezy i problemy otwarte
 37. 65. Szkoła Uogólnienia