Zbigniew Marciniak

Wygłoszone wykłady

 1. 1. Szkoła: Węzły i sploty
 2. 1. Szkoła: Zasada szufladkowa i twierdzenia ergodyczne
 3. 3. Szkoła: Rozmaitości (I)
 4. 3. Szkoła: Rozmaitości (II)
 5. 4. Szkoła: Teoria katastrof
 6. 4. Szkoła: Geometria algebraiczna
 7. 5. Szkoła: Kwaterniony i ich związki z geometrią
 8. 6. Szkoła: O rozkładzie na czynniki
 9. 7. Szkoła: Grupy uniwersalne
 10. 7. Szkoła: Funktory
 11. 9. Szkoła: Przewodnik po czwartym wymiarze
 12. 10. Szkoła: O wzroście
 13. 11. Szkoła: Powierzchnie Riemanna
 14. 13. Szkoła: Hipoteza Poincarégo
 15. 14. Szkoła: Gładkie struktury na rozmaitościach
 16. 15. Szkoła: Komputer i matematyka
 17. 17. Szkoła: Trójwymiarowa sfera
 18. 18. Szkoła: Hipotezy Weila
 19. 20. Szkoła: Kultura matematyczna = świadomość struktury
 20. 21. Szkoła: Wielkie Twierdzenie Fermata
 21. 21. Szkoła: Co zdarzyło się w Berlinie i co się zdarzy w XXI wieku
 22. 22. Szkoła: O licznie kolorów
 23. 23. Szkoła: Grupy i algebry Lie
 24. 24. Szkoła: Skąd to się wzięło?
 25. 25. Szkoła: Zadania, które zrobiły na mnie wrażenie
 26. 26. Szkoła: Zadania na ekstremum
 27. 29. Szkoła: Przestrzeń trójwymiarowa
 28. 31. Szkoła: Jak i po co uczymy matematyki? - dyskusja panelowa
 29. 31. Szkoła: Emma Noether i reprezentacje grup
 30. 32. Szkoła: Dziwne grupy Olszańskiego
 31. 33. Szkoła: Odczyt nie na temat
 32. 34. Szkoła: Różne rodzaje NIEspójności
 33. 35. Szkoła: Orientacja
 34. 19. Szkoła: WP w topologii geometrycznej
 35. 40. Szkoła: Obrazki Olszańskiego
 36. 50. Szkoła: Grupy wolne
 37. 54. Szkoła: Kolorowe kryształy
 38. 57. Szkoła: Czwarty wymiar
 39. 60. Szkoła: Liczby idealne
 40. 63. Szkoła: Ograniczenia w topologii rozmaitości

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 3. 4. Szkoła Geometria - innym
 4. 5. Szkoła Teoria liczb
 5. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 6. 7. Szkoła Izomorfizm
 7. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 8. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 9. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 10. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 11. 12. Szkoła Symetrie
 12. 13. Szkoła Drogi i manowce
 13. 14. Szkoła Aproksymacje
 14. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 15. 16. Szkoła Maksima i minima
 16. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 17. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 18. 19. Szkoła Ważne przykłady
 19. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 20. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 21. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 22. 23. Szkoła Linearyzacja
 23. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 24. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 25. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 26. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 27. 28. Szkoła Pomysły
 28. 29. Szkoła Przestrzeń
 29. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 30. 32. Szkoła Konstrukcje
 31. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 32. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 33. 35. Szkoła Porządek
 34. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 35. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 36. 50. Szkoła (Nie)zależność
 37. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 38. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę
 39. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 40. 63. Szkoła Ograniczenia

Zdobyte medale

 1. 19. Szkoła: Medal Filca
 2. 23. Szkoła: Medal Filca
 3. 34. Szkoła: Medal Filca