Mirosław Jakubiak

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 2. Szkoła Probabilistyka
 3. 4. Szkoła Geometria - innym
 4. 5. Szkoła Teoria liczb
 5. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 6. 7. Szkoła Izomorfizm
 7. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 8. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 9. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 10. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 11. 12. Szkoła Symetrie
 12. 13. Szkoła Drogi i manowce
 13. 14. Szkoła Aproksymacje
 14. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 15. 16. Szkoła Maksima i minima
 16. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 17. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 18. 19. Szkoła Ważne przykłady
 19. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 20. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 21. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 22. 23. Szkoła Linearyzacja
 23. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 24. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 25. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 26. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 27. 28. Szkoła Pomysły
 28. 29. Szkoła Przestrzeń
 29. 30. Szkoła Osobliwości
 30. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 31. 32. Szkoła Konstrukcje
 32. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 33. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 34. 35. Szkoła Porządek
 35. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 36. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 37. 38. Szkoła Nieskończoność
 38. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 39. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 40. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 41. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 42. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 43. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 44. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 45. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 46. 47. Szkoła Ekstrema
 47. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 48. 49. Szkoła Wyjątki
 49. 50. Szkoła (Nie)zależność
 50. 51. Szkoła Modele
 51. 52. Szkoła Matematyka a sztuki różne
 52. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 53. 55. Szkoła Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem?
 54. 56. Szkoła Matematyzacja
 55. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę
 56. 58. Szkoła Analogie
 57. 59. Szkoła Matematyka i komputery
 58. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 59. 65. Szkoła Uogólnienia
 60. 66. Szkoła Podobieństwa i różnice