Andrzej Dąbrowski

Wygłoszone wykłady

 1. 2. Szkoła: Kolorowa probabilistyka
 2. 6. Szkoła: Liczba e i prawdopodobieństwo
 3. 9. Szkoła: Błądzenie po prostej, płaszczyźnie i przestrzeni
 4. 11. Szkoła: Rozkład normalny
 5. 12. Szkoła: Symetrie w probabilistyce
 6. 14. Szkoła: Aproksymacje stochastyczne
 7. 16. Szkoła: Strategie minimaksowe i inne sposoby wygrywania
 8. 17. Szkoła: Perełki probabilistyczne
 9. 18. Szkoła: Próbkowanie w procesach stochastycznych
 10. 22. Szkoła: Trochę inna geometria
 11. 23. Szkoła: Łańcuchy Markowa
 12. 24. Szkoła: Statystyka - jak to działa
 13. 25. Szkoła: Probabilistycznie o deterministycznym
 14. 26. Szkoła: Obrazy zależności
 15. 28. Szkoła: Czerwone kapturki
 16. 28. Szkoła: Eksperyment
 17. 29. Szkoła: Przestrzeń probabilistyczna
 18. 30. Szkoła: Determinizm - osobliwość dla probabilisty
 19. 31. Szkoła: Pierre Simon Laplace, "Théorie analytique de probabilitées"
 20. 32. Szkoła: Procesy Wienera
 21. 33. Szkoła: Stare i nowe w statystyce
 22. 34. Szkoła: Prawdopodobieństwo NIE istnieje
 23. 35. Szkoła: Skala porządkowa
 24. 36. Szkoła: Na rachunek dobry ... los
 25. 37. Szkoła: Co może jeden wzór?
 26. 38. Szkoła: Prawa wielkich liczb
 27. 19. Szkoła: WP w statystyce
 28. 39. Szkoła: Hipoteza - weryfikacja - obserwacja
 29. 40. Szkoła: Obraz jest wart więcej niż 1000 liczb
 30. 41. Szkoła: Probabilistyczny koncert życzeń
 31. 42. Szkoła: Probabilistyka jako metoda
 32. 43. Szkoła: Probabilistyka = koszyk pełen paradoksów
 33. 44. Szkoła: Statystyka użyteczna prawie wszędzie
 34. 45. Szkoła: Matematyk czyta gazetę
 35. 46. Szkoła: Metoda barona von Münchhausena
 36. 47. Szkoła: Czy ekstrema są częste?
 37. 48. Szkoła: Analogicznie do prawdopodobieństwa
 38. 49. Szkoła: Pewne czy niemożliwe?
 39. 50. Szkoła: Prawdopodobieństwo zgonu seniora
 40. 50. Szkoła: 50 Szkół Matematyki Poglądowej
 41. 54. Szkoła: Kolorowa probabilistyka II
 42. 55. Szkoła: Thomas Piketty
 43. 55. Szkoła: Matematyk patrzy na Piketty
 44. 59. Szkoła: 1000 słów
 45. 60. Szkoła: Iluzje determinizmu
 46. 60. Szkoła: Starsi Panowie Trzej (p)o sześćdziesiątce
 47. 63. Szkoła: Prawo niedostatecznej racji

Odwiedzone szkoły

 1. 2. Szkoła Probabilistyka
 2. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 3. 4. Szkoła Geometria - innym
 4. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 5. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 6. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 7. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 8. 13. Szkoła Drogi i manowce
 9. 14. Szkoła Aproksymacje
 10. 16. Szkoła Maksima i minima
 11. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 12. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 13. 19. Szkoła Ważne przykłady
 14. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 15. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 16. 23. Szkoła Linearyzacja
 17. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 18. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 19. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 20. 28. Szkoła Pomysły
 21. 29. Szkoła Przestrzeń
 22. 30. Szkoła Osobliwości
 23. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 24. 32. Szkoła Konstrukcje
 25. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 26. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 27. 35. Szkoła Porządek
 28. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 29. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 30. 38. Szkoła Nieskończoność
 31. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 32. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 33. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 34. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 35. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 36. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 37. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 38. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 39. 47. Szkoła Ekstrema
 40. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 41. 49. Szkoła Wyjątki
 42. 50. Szkoła (Nie)zależność
 43. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 44. 55. Szkoła Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem?
 45. 56. Szkoła Matematyzacja
 46. 59. Szkoła Matematyka i komputery
 47. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 48. 63. Szkoła Ograniczenia
 49. 64. Szkoła Hipotezy i problemy otwarte

Zdobyte medale

 1. 25. Szkoła: Medal Filca
 2. 27. Szkoła: Medal Filca
 3. 33. Szkoła: Medal Filca