Renata Jurasińska

Wygłoszone wykłady

 1. 52. Szkoła: Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie
 2. 54. Szkoła: Kolory w kratkach i nie tylko
 3. 59. Szkoła: Konkurs na Wzorowego Słuchacza
 4. 60. Szkoła: Konkurs na wzorowego słuchacza
 5. 61. Szkoła: Konkurs na Wzorowego Słuchacza
 6. 62. Szkoła: Ognisko
 7. 63. Szkoła: Wieczór z zagadkami
 8. 63. Szkoła: Konkurs na Wzorowego Słuchacza
 9. 64. Szkoła: Wieczór z zagadkami
 10. 66. Szkoła: Zagadki

Odwiedzone szkoły

 1. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 2. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 3. 35. Szkoła Porządek
 4. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 5. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 6. 38. Szkoła Nieskończoność
 7. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 8. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 9. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 10. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 11. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 12. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 13. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 14. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 15. 47. Szkoła Ekstrema
 16. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 17. 49. Szkoła Wyjątki
 18. 50. Szkoła (Nie)zależność
 19. 51. Szkoła Modele
 20. 52. Szkoła Matematyka a sztuki różne
 21. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 22. 55. Szkoła Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem?
 23. 56. Szkoła Matematyzacja
 24. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę
 25. 58. Szkoła Analogie
 26. 59. Szkoła Matematyka i komputery
 27. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 28. 61. Szkoła Matematyczne zmiany
 29. 62. Szkoła Wyjątki i szczególne przypadki
 30. 63. Szkoła Ograniczenia
 31. 64. Szkoła Hipotezy i problemy otwarte
 32. 66. Szkoła Podobieństwa i różnice

Zdobyte medale

 1. 52. Szkoła: Medal Filca