Wiktor Bartol

Wygłoszone wykłady

 1. 6. Szkoła: O nieskończoności
 2. 8. Szkoła: Cantor i nieskończoność
 3. 13. Szkoła: Gottloba Ferge budowanie matematyki
 4. 22. Szkoła: O kratach
 5. 24. Szkoła: Indukcja
 6. 25. Szkoła: Co może mały zbiór
 7. 28. Szkoła: Pomysł na przekątną, czyli numeracja Godla
 8. 30. Szkoła: Paradoksy algebry
 9. 31. Szkoła: Georg Cantor, "Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre"
 10. 35. Szkoła: Punkty stałe w porządku
 11. 37. Szkoła: Między grupą i kategorią
 12. 38. Szkoła: Twierdzenie Skolema-Löwenheima
 13. 39. Szkoła: Domniemanie, hipoteza, a dowodu brak
 14. 40. Szkoła: Obraz dobry, obraz zły
 15. 41. Szkoła: Studium przypadku: przystawanie
 16. 42. Szkoła: Jak kilkanaście dowodów przegrało z jednym kontrprzykładem
 17. 44. Szkoła: O wiadomym lemacie
 18. 45. Szkoła: Dyskretny urok abstrakcji
 19. 48. Szkoła: Jak przez analogię uprościć życie
 20. 49. Szkoła: Zbiór pusty
 21. 50. Szkoła: Wolność i niezależność
 22. 60. Szkoła: Starsi Panowie Trzej (p)o sześćdziesiątce

Odwiedzone szkoły

 1. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 2. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 3. 13. Szkoła Drogi i manowce
 4. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 5. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 6. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 7. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 8. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 9. 28. Szkoła Pomysły
 10. 29. Szkoła Przestrzeń
 11. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 12. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 13. 35. Szkoła Porządek
 14. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 15. 38. Szkoła Nieskończoność
 16. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 17. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 18. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 19. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 20. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 21. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 22. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 23. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 24. 47. Szkoła Ekstrema
 25. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 26. 49. Szkoła Wyjątki
 27. 50. Szkoła (Nie)zależność
 28. 51. Szkoła Modele
 29. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 30. 56. Szkoła Matematyzacja
 31. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 32. 64. Szkoła Hipotezy i problemy otwarte

Zdobyte medale

 1. 49. Szkoła: Medal Filca
 2. 50. Szkoła: Medal Wzorowego Słuchacza (złoty)