Joanna Jaszuńska

Wygłoszone wykłady

 1. 35. Szkoła: Twierdzenie Halla o kojarzeniu małżeństw
 2. 36. Szkoła: Bajki kombinatoryczne
 3. 37. Szkoła: Paradoksalny rozkład
 4. 38. Szkoła: I tak dalej w nieskończoność...
 5. 40. Szkoła: Do odważnych świat należy
 6. 42. Szkoła: Strategie wygrywające
 7. 44. Szkoła: Niezmienniki
 8. 45. Szkoła: Co mi się podoba w geometrii?
 9. 48. Szkoła: Wieże Hanoi
 10. 50. Szkoła: (Nie)zależnie od liczby wymiarów
 11. 51. Szkoła: O płaszczyźnie hiperbolicznej
 12. 54. Szkoła: Czarno-biała matematyka
 13. 57. Szkoła: Podróż do wnętrza sześcianu
 14. 58. Szkoła: Odczyt Laureatki Medalu Filca 57.SMP: Pomieszanie z poplątaniem
 15. 60. Szkoła: Przestrzenne niespodzianki
 16. 63. Szkoła: Ile jest dobrych kolejek do kina?
 17. 64. Szkoła: Wykład Laureata Medalu kAbela 61 + 2ε SMP: O kolorowaniu map
 18. 66. Szkoła: Podobieństwa? Im mniej, tym lepiej!

Odwiedzone szkoły

 1. 30. Szkoła Osobliwości
 2. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 3. 32. Szkoła Konstrukcje
 4. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 5. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 6. 35. Szkoła Porządek
 7. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 8. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 9. 38. Szkoła Nieskończoność
 10. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 11. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 12. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 13. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 14. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 15. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 16. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 17. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 18. 47. Szkoła Ekstrema
 19. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 20. 49. Szkoła Wyjątki
 21. 50. Szkoła (Nie)zależność
 22. 51. Szkoła Modele
 23. 52. Szkoła Matematyka a sztuki różne
 24. 53. Szkoła Co to jest...?
 25. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 26. 55. Szkoła Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem?
 27. 56. Szkoła Matematyzacja
 28. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę
 29. 58. Szkoła Analogie
 30. 59. Szkoła Matematyka i komputery
 31. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 32. 61. Szkoła Matematyczne zmiany
 33. 62. Szkoła Wyjątki i szczególne przypadki
 34. 63. Szkoła Ograniczenia
 35. 64. Szkoła Hipotezy i problemy otwarte
 36. 66. Szkoła Podobieństwa i różnice

Zdobyte medale

 1. 34. Szkoła: Medal Wzorowego Słuchacza (złoty)
 2. 35. Szkoła: Medal Filca
 3. 35. Szkoła: Medal Wzorowego Słuchacza (srebrny)
 4. 37. Szkoła: Medal Wzorowego Słuchacza (złoty)
 5. 50. Szkoła: Medal Filca
 6. 57. Szkoła: Medal Filca