Zdzisław Pogoda

Wygłoszone wykłady

 1. 1. Szkoła: Ogląd obiektów wielowymiarowych (I)
 2. 1. Szkoła: Ogląd obiektów wielowymiarowych (II)
 3. 3. Szkoła: Podstawowe twierdzenia topologii (I)
 4. 3. Szkoła: Podstawowe twierdzenia topologii (II)
 5. 4. Szkoła: Wiązki i fizyka (I)
 6. 4. Szkoła: Wiązki i fizyka (II)
 7. 6. Szkoła: Czwórki harmoniczne i konstrukcje
 8. 8. Szkoła: Jak fizyka stworzyła współczesną matematykę
 9. 8. Szkoła: Powstanie geometrii nieeuklidesowych
 10. 9. Szkoła: Wielościany i ich kuzyni
 11. 10. Szkoła: Krzywizna
 12. 11. Szkoła: Geodezyjna
 13. 12. Szkoła: Kryształy na płaszczyźnie i w przestrzeni
 14. 13. Szkoła: V postulat Euklidesa
 15. 15. Szkoła: Nagrodzone medalem Fieldsa prace Donaldsona
 16. 16. Szkoła: Sławne krzywe: brachistochrona, tautochrona i inne
 17. 17. Szkoła: Twierdzenie o nożycach
 18. 18. Szkoła: Teoria homotopii
 19. 20. Szkoła: Homologie na palcach liczone
 20. 22. Szkoła: Od krzywizny do..., albo dwa w jednym
 21. 23. Szkoła: Przestrzeń styczna
 22. 24. Szkoła: Theorema egregium
 23. 25. Szkoła: O istnieniu wielościanów
 24. 27. Szkoła: Obrazki
 25. 28. Szkoła: Od iloczynu kartezjańskiego do wiązek
 26. 29. Szkoła: Eksperymenty z perspektywą
 27. 31. Szkoła: Henri Poincaré i jego analysis situs
 28. 33. Szkoła: O pewnym obiekcie geometrycznym
 29. 35. Szkoła: Mozaiki
 30. 38. Szkoła: Cień, nożyce, nieskończoność
 31. 39. Szkoła: Kłopoty z 3-rozmaitościami
 32. 40. Szkoła: Matematyczne światy Eschera
 33. 41. Szkoła: Chirurgie
 34. 42. Szkoła: Różne oblicza sfery
 35. 43. Szkoła: Niesforny wymiar
 36. 44. Szkoła: Tensory
 37. 45. Szkoła: O problemach klasyfikacji
 38. 46. Szkoła: Potoki
 39. 48. Szkoła: Różne oblicza jednego obiektu
 40. 49. Szkoła: Wyjątek czy reguła?
 41. 50. Szkoła: 50 Szkół Matematyki Poglądowej
 42. 50. Szkoła: Struktury, niezależność
 43. 51. Szkoła: O modelach Wszechświata
 44. 52. Szkoła: Wielościany – historia, sztuka, problemy
 45. 53. Szkoła: Co to jest stellacja?
 46. 54. Szkoła: Po co kolory w geometrii rzutowej?
 47. 57. Szkoła: Niemożliwe
 48. 60. Szkoła: Starsi Panowie Trzej (p)o sześćdziesiątce
 49. 63. Szkoła: Konstrukcje okołosteinerowskie
 50. 64. Szkoła: Czterowymiarowe problemy
 51. 65. Szkoła: "Matematyka z różnych stron widziana"
 52. 66. Szkoła: O zaskakujących różnicach i dziwnych podobieństwach, czyli scenki o problemach klasyfikacji

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 2. Szkoła Probabilistyka
 3. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 4. 4. Szkoła Geometria - innym
 5. 5. Szkoła Teoria liczb
 6. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 7. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 8. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 9. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 10. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 11. 12. Szkoła Symetrie
 12. 13. Szkoła Drogi i manowce
 13. 14. Szkoła Aproksymacje
 14. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 15. 16. Szkoła Maksima i minima
 16. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 17. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 18. 19. Szkoła Ważne przykłady
 19. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 20. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 21. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 22. 23. Szkoła Linearyzacja
 23. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 24. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 25. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 26. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 27. 28. Szkoła Pomysły
 28. 29. Szkoła Przestrzeń
 29. 30. Szkoła Osobliwości
 30. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 31. 32. Szkoła Konstrukcje
 32. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 33. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 34. 35. Szkoła Porządek
 35. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 36. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 37. 38. Szkoła Nieskończoność
 38. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 39. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 40. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 41. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 42. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 43. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 44. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 45. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 46. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 47. 49. Szkoła Wyjątki
 48. 50. Szkoła (Nie)zależność
 49. 51. Szkoła Modele
 50. 52. Szkoła Matematyka a sztuki różne
 51. 53. Szkoła Co to jest...?
 52. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 53. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę
 54. 60. Szkoła Błędy, iluzje, oszustwa
 55. 63. Szkoła Ograniczenia
 56. 64. Szkoła Hipotezy i problemy otwarte
 57. 65. Szkoła Uogólnienia
 58. 66. Szkoła Podobieństwa i różnice

Zdobyte medale

 1. 24. Szkoła: Medal Filca