Wojciech Guzicki

Wygłoszone wykłady

 1. 1. Szkoła: Gra w 20 pytań
 2. 1. Szkoła: Grafy eulerowskie i ciągi rekurencyjne
 3. 3. Szkoła: Niepodzielne a analiza niestandardowa
 4. 3. Szkoła: Dominacja matematyki dyskretnej nad ciągłością
 5. 5. Szkoła: Teoria liczb i szyfrowanie
 6. 6. Szkoła: Problemy rekurencyjne
 7. 16. Szkoła: Programowanie dynamiczne
 8. 17. Szkoła: Kryptografia
 9. 18. Szkoła: Twierdzenie Ramseya
 10. 20. Szkoła: Pojąć sens hieroglifu
 11. 21. Szkoła: Kombinatoryka
 12. 24. Szkoła: Ideały
 13. 25. Szkoła: O problemie Ulama
 14. 26. Szkoła: Szyfry z publicznym kluczem
 15. 27. Szkoła: Rozkładanie liczb na czynniki
 16. 29. Szkoła: Przestrzeń matematyki dyskretnej
 17. 32. Szkoła: Zbiory konstruowalne
 18. 33. Szkoła: Krótkie wektory
 19. 34. Szkoła: Jak skorzystać na tym, że czegoś NIE umiemy zrobić?
 20. 35. Szkoła: Bałagan w zbiorze liczb naturalnych
 21. 36. Szkoła: Pomysły i rachunki w kombinatoryce
 22. 37. Szkoła: Numerowanie sześcianu
 23. 38. Szkoła: Kombinatoryka nieskończona
 24. 19. Szkoła: Forsing
 25. 39. Szkoła: Enigma
 26. 40. Szkoła: Grafy
 27. 41. Szkoła: Liczby pierwsze
 28. 43. Szkoła: Jak zważyć parabolę?
 29. 45. Szkoła: Gotyckie maswerki
 30. 46. Szkoła: o pięciu dowodach pewnej tożsamości
 31. 47. Szkoła: Metoda ekstremum
 32. 49. Szkoła: Wyjątkowe grafy

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 2. Szkoła Probabilistyka
 3. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 4. 5. Szkoła Teoria liczb
 5. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 6. 16. Szkoła Maksima i minima
 7. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 8. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 9. 19. Szkoła Ważne przykłady
 10. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 11. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 12. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 13. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 14. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 15. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 16. 29. Szkoła Przestrzeń
 17. 32. Szkoła Konstrukcje
 18. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 19. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 20. 35. Szkoła Porządek
 21. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 22. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 23. 38. Szkoła Nieskończoność
 24. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 25. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 26. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 27. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 28. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 29. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 30. 47. Szkoła Ekstrema
 31. 49. Szkoła Wyjątki