37. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Algebraiczne mocarstwo”

2006-08-25 – 2006-08-29, Grzegorzewice

W latach 1935-1970 matematyka przeżyła rewolucję metodologiczną. Do tego czasu królowały dyscypliny wywodzące się z dwóch nurtów: starożytnej metody aksjomatycznej mającej swój ideał w Elementach Euklidesa i barokowej, wzorowanej na fizyce, analizie Principiów Newtona. Ich zwieńczeniem stała się topologia geometryczna i analiza funkcjonalna. Za sprawą bourbakistów zaczęła ogarniać coraz szersze rzesze matematyków nowa metodologia, za swoje centralne pojęcie mająca struktury algebraiczne, później wyodrębniona w postaci teorii kategorii Eilenberga. Ten nowy nurt ekspansywnie ogarniał coraz większą część matematycznego świata, wygrywając walkę o kształtowanie programów nauczania na uniwersytetach. Dziś jego triumf jest pełny, choć nie przez wszystkich do końca uświadamiany. Szkoła poświęcona będzie przedstawieniu roli i miejsca algebry we wszystkich dyscyplinach matematycznych, z wyraźnym uwypukleniem wpływu jej dominacji na wybór wiodącej problematyki badawczej.

Program

25 sierpnia 2006, piątek

09:00 Jacek Tabor, O oscylacji w równaniach rekurencyjnych
10:05 Wiktor Bartol, Między grupą i kategorią
11:15 Joanna Jaszuńska, Paradoksalny rozkład
12:15 Tomasz Żukowski, Prześwietlenia równoległe
16:15 Tomasz Bartnicki, Combinatorial Nullstellensatz
17:15 Anna Janicka-Żylicz, Rzeczywiste płaskie krzywe algebraiczne
19:30 Michał Szurek, Powstanie algebry

26 sierpnia 2006, sobota

09:00 Edmund Puczyłowski, Kwaterniony i twierdzenie Lagrange'a o sumie kwadratów liczb naturalnych
10:00 Czesław Bagiński, O grupach w kryptologii
11:15 Stanisław Betley, Teoria kategorii
12:15 Dominik Kwietniak, Algebra dla mas lub dlaczego nie można wszystkich zadowolić
16:15 Andrzej Dąbrowski, Co może jeden wzór?
17:15 Wojciech Guzicki, Numerowanie sześcianu
19:30 Janusz Danecki, Kultura, myśl i cywilizacja arabska

27 sierpnia 2006, niedziela

11:15 Jarosław Wróblewski, Sieczne zespolone
12:15 Jerzy Mioduszewski, Zbiór zadań - ciąg dalszy
16:15 Mikołaj Bojańczyk, Półgrupy rozpoznające języki
17:15 Karolina Szmyt, Ciała rzeczywiście domknięte kluczem do rozwiązania XVII problemu Hilberta

28 sierpnia 2006, poniedziałek

09:00 Jan Krempa, Algebry spektralnie ograniczone
10:00 Piotr Sankowski, Algebraiczne algorytmy grafowe
11:15 Marcin Hauzer, Rozmaitości afiniczne
12:15 Waldemar Pompe, Grupa izometrii płaszczyzny euklidesowej
16:15 Robert Dąbrowski, Rozwiązywanie równań w półgrupie wolnej
17:15 Adam Kolany, Algebry w logice

29 sierpnia 2006, wtorek

09:00 Michał Muzalewski, Ciało liczb nadrzeczywistych
10:15 Rafał Zduńczyk, 2
11:05 O tym, co było i co będzie dalej

Uczestnicy

 1. Sebastian Agata
 2. Krystyna Ambroch
 3. Czesław Bagiński
 4. Tomasz Bartnicki
 5. Wiktor Bartol
 6. Stanisław Betley
 7. Mikołaj Bojańczyk
 8. Andrzej Chmura
 9. Janusz Danecki
 10. Anita Dąbrowicz-Tlałka
 11. Andrzej Dąbrowski
 12. Robert Dąbrowski
 13. Maria Donten-Bury
 14. Wojciech Guzicki
 15. Marcin Hauzer
 16. Małgorzata Hryniewicka
 17. Elżbieta Jakóbczyk
 18. Mirosław Jakubiak
 19. Agnieszka Janiak-Osajca
 20. Anna Janicka-Żylicz
 21. Joanna Jaszuńska
 22. Renata Jurasińska
 23. Stanisława Kanas
 24. Dawid Kędzierski
 25. Adam Kolany
 26. Dorota Kolany
 27. Krystyna Kordos
 28. Marek Kordos
 29. Jan Krempa
 30. Małgorzata Kupiecka
 31. Eryk Kurcius
 32. Tomasz Kwast
 33. Dominik Kwietniak
 34. Edyta Leś
 35. Alicja Łojowska
 36. Wojciech Martys
 37. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 38. Zofia Miechowicz
 39. Małgorzata Mikołajczyk
 40. Jerzy Mioduszewski
 41. Filip Murlak
 42. Michał Muzalewski
 43. Zofia Muzyczka
 44. Natalia Nowakowska
 45. Kuba Pochrybniak
 46. Zdzisław Pogoda
 47. Waldemar Pompe
 48. Edmund Puczyłowski
 49. Waldemar Rożek
 50. Piotr Sankowski
 51. Maja Sędłak
 52. Monika Skóra
 53. Magdalena Sobolewska
 54. Karolina Szmyt
 55. Anna Szpila
 56. Rafał Sztencel
 57. Marta Szumańska
 58. Michał Szurek
 59. Jacek Tabor
 60. Jan Waszkiewicz
 61. Renata Wiertelak
 62. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 63. Adam Woryna
 64. Jarosław Wróblewski
 65. Rafał Zduńczyk
 66. Alicja Żelezik
 67. Tomasz Żukowski

Medale