36. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Pomysł czy rachunek?”

2006-01-27 – 2006-01-31, Grzegorzewice

Matematyka posuwa się do przodu za sprawą dwu, zdawałoby się sprzecznych, dążeń. Pierwsze z nich to nadzieja na rewelacyjne olśnienia badaczy, które pokazują niespodziewane kierunki i drogi odkrywania zaskakujących faktów. Drugie to wypracowywanie możliwie najbardziej ogólnych metod, które pozwalają pokonać wszelkie przeszkody, które podczas badań się napotka. Dla spersonifikowania tych postaw można dać przykład Ramanujana z jednej i Weierstrassa z drugiej strony, dla zobrazowania odwołać się do skalpela i czołgu. Szkoła poświęcona będzie konfrontacji osiągnięć uzyskiwanych tymi dwoma sposobami. W szczególności ma to znaczenie w dydaktyce tak szkoły wyższej, jak i niższych szczebli, ze względu na częste uciekanie, tak studentów czy uczniów, jak wykładowców i nauczycieli, do technik wyłącznie algorytmicznych, co zabija samodzielność myślenia. Szczególnie istotne będzie ukazanie, jak zaskakujące pomysły jednego pokolenia badaczy przeradzają się w następnym pokoleniu w standardowe metody, wzbogacając warsztat metod matematyki.

Program

27 stycznia 2006, piątek

09:00 Joanna Jaszuńska, Bajki kombinatoryczne
10:05 Filip Murlak, Hex
11:15 Andrzej Dąbrowski, Na rachunek dobry ... los
12:15 Andrzej Komisarski, O rzutach minimalnych i deformowaniu kuli
16:15 Zofia Miechowicz, Kilka pomysłów na PCK
17:15 Małgorzata Mikołajczyk, Czy można nauczyć pomysłowości?
19:30 Ryszard Janiszewski, Inspiracje matematyczne w architekturze

28 stycznia 2006, sobota

09:00 Jerzy Mioduszewski, Zbiory zadań
10:00 Jacek Jakubowski, Model rynku finansowego Coxa, Rossa, Rubinsteina
11:15 Waldemar Pompe, Twierdzenie Newtona
12:15 Rafał Sztencel, Poisson i Święty Mikołaj
16:15 Wojciech Guzicki, Pomysły i rachunki w kombinatoryce
17:15 Roman Duda, Matematyka w polu napięć
19:30 Kamila Gądek, Liczby i język

29 stycznia 2006, niedziela

11:15 Jarosław Wróblewski, Pomysł na rachunek
12:15 Michał Adamaszek, Podziały prostokątów
16:15 Michał Krych, Nie pomysł, nie rachunek, lecz pomysłowy rachunek
17:15 Michał Szurek, Nie pomysł, nie rachunek, lecz ołów w spodniach

30 stycznia 2006, poniedziałek

09:00 Witold Sadowski, Pomysłowe, skuteczne, fałszywe
10:00 Marek Kordos, W poszukiwaniu najmniejszej liczby prostych
11:15 Jan Krempa, Pierścienie ułamków
12:15 Paweł Bechler, O normie operatora Volterry
16:15 Renata Wiertelak, Jak z pomysłu zrobić rachunek?
17:15 Tomasz Kwast, Pomysł i rachunek to jeszcze nie wszystko

31 stycznia 2006, wtorek

09:00 Dominik Kwietniak, Jak wykorzystać pewien pomysł Borsuka i Ulama do rachowania entropii?
10:15 Jacek Tabor, Dziwne dodawanie a dziwne metryki
11:05 O tym, co było i co będzie dalej

Uczestnicy

 1. Michał Adamaszek
 2. Tomasz Bartnicki
 3. Paweł Bechler
 4. Jerzy Bednarczuk
 5. Łukasz Bożykowski
 6. Maciej Bugaj
 7. Andrzej Chmura
 8. Anna Choda
 9. Andrzej Dąbrowski
 10. Roman Duda
 11. Kamila Gądek
 12. Wojciech Guzicki
 13. Mirosław Jakubiak
 14. Jacek Jakubowski
 15. Agnieszka Janiak-Osajca
 16. Anna Janicka-Żylicz
 17. Ryszard Janiszewski
 18. Joanna Jaszuńska
 19. Renata Jurasińska
 20. Stanisława Kanas
 21. Bogumiła Klemp-Dyczek
 22. Andrzej Komisarski
 23. Krystyna Kordos
 24. Marek Kordos
 25. Tadeusz Krauze
 26. Jan Krempa
 27. Michał Krych
 28. Małgorzata Kupiecka
 29. Eryk Kurcius
 30. Tomasz Kwast
 31. Dominik Kwietniak
 32. Grzegorz Lewandowski
 33. Wojciech Martys
 34. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 35. Zofia Miechowicz
 36. Katarzyna Mieczkowska
 37. Małgorzata Mikołajczyk
 38. Jerzy Mioduszewski
 39. Filip Murlak
 40. Michał Muzalewski
 41. Zofia Muzyczka
 42. Joanna Napiórkowska
 43. Natalia Nowakowska
 44. Kuba Pochrybniak
 45. Zdzisław Pogoda
 46. Lucyna Polzer-Mizio
 47. Waldemar Pompe
 48. Agnieszka Prusińska
 49. Waldemar Rożek
 50. Witold Sadowski
 51. Monika Skóra
 52. Anna Szpila
 53. Rafał Sztencel
 54. Marta Szumańska
 55. Michał Szurek
 56. Jacek Tabor
 57. Renata Wiertelak
 58. Anna Wojtyra
 59. Jarosław Wróblewski
 60. Rafał Zduńczyk
 61. Alicja Żelezik

Medale