35. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Porządek”

2005-08-26 – 2005-08-30, Grzegorzewice

Jednym z podstawowych zadań nauki jest porządkowanie, odszukanie ładu, pitagorejskiej harmonii w skomplikowanym świecie. W obrębie matematyki wyraża się to we wszelkich twierdzeniach klasyfikacyjnych, a przede wszystkim w trudnej problematyce struktur porządkowych - od dobrego porządku, poprzez kraty, algebry uporządkowane, krystalografię, aż do bardzo trudnego pojęcia orientacji z jednej strony i porządków niearchimedesowych czy rozmytych i teorii chaosu z drugiej. Specyficzne struktury porządkowe można znaleźć w probabilistyce. Z takiego matematycznego punktu widzenia interesująco przedstawiają się naturalne porządki obiektów astronomicznych, termodynamiki i teorii informacji czy muzyki. O tym będzie ta Szkoła.

Program

26 sierpnia 2005, piątek

09:00 Zbigniew Marciniak, Orientacja
10:05 Wiktor Bartol, Punkty stałe w porządku
11:15 Krzysztof Ciesielski, Twierdzenie Szarkowskiego i nie tylko
12:15 Joanna Jaszuńska, Twierdzenie Halla o kojarzeniu małżeństw
16:15 Adam Osękowski, Statystyki pozycyjne
17:15 Michał Adamaszek, Losowy wybór liczby naturalnej
19:30 Kuba Pochrybniak, Porządkowanie dźwięków, czyli dlaczego nie da się nastroić pianina w Grzegorzewicach

27 sierpnia 2005, sobota

09:00 Witold Sadowski, Chaos
10:00 Andrzej Dąbrowski, Skala porządkowa
11:15 Paweł Strzelecki, Ciągi arytmetyczne liczb pierwszych
12:15 Michał Adamczyk, Entropia, porządek i czas
16:15 Renata Wiertelak, Analiza niestandardowa
17:15 Marek Maleszewski, Mechanizmy przestrzennego zróżnicowania zarodka
19:30 Zdzisław Pogoda, Mozaiki

28 sierpnia 2005, niedziela

11:15 Jarosław Wróblewski, 1729
12:15 Jerzy Mioduszewski, Cantor-Dedekind-Kronecker
16:15 Marcin Kysiak, Dobry porządek
17:15 Marek Kordos, Program Kleina

29 sierpnia 2005, poniedziałek

09:00 Jarosław Wiśniewski, Porządek w ogrodzie: o drzewach, ich cieniach i innych rozmaitościach
10:00 Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Porządkowanie porządków
11:15 Filip Murlak, Nieporządki
12:15 Wojciech Guzicki, Bałagan w zbiorze liczb naturalnych
16:15 Łukasz Kowalik, Teoriografowe twierdzenie o minorach
17:15 Rafał Zduńczyk, O porządnych topologiach
19:30 Tomasz Kwast, Ład wśród gwiazd

30 sierpnia 2005, wtorek

09:00 Andrzej Komisarski, Porządki a wypełnianie przestrzeni różnymi figurami
10:15 Bartłomiej Dyda, Metody przestrzeni Hilberta w teorii miary
11:05 O tym, co było i co będzie dalej

Uczestnicy

 1. Michał Adamaszek
 2. Michał Adamczyk
 3. Krystyna Ambroch
 4. Tomasz Bartnicki
 5. Wiktor Bartol
 6. Jerzy Bednarczuk
 7. Andrzej Chmura
 8. Krzysztof Ciesielski
 9. Anita Dąbrowicz-Tlałka
 10. Andrzej Dąbrowski
 11. Bartłomiej Dyda
 12. Jarosław Górnicki
 13. Łukasz Grabowski
 14. Jarosław Grytczuk
 15. Wojciech Guzicki
 16. Mirosław Jakubiak
 17. Anna Janicka-Żylicz
 18. Joanna Jaszuńska
 19. Renata Jurasińska
 20. Stanisława Kanas
 21. Adam Kolany
 22. Dorota Kolany
 23. Andrzej Komisarski
 24. Krystyna Kordos
 25. Marek Kordos
 26. Łukasz Kowalik
 27. Tadeusz Krauze
 28. Małgorzata Kupiecka
 29. Eryk Kurcius
 30. Tomasz Kwast
 31. Marcin Kysiak
 32. Marek Maleszewski
 33. Zbigniew Marciniak
 34. Wojciech Martys
 35. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 36. Zofia Miechowicz
 37. Małgorzata Mikołajczyk
 38. Jerzy Mioduszewski
 39. Filip Murlak
 40. Michał Muzalewski
 41. Adam Osękowski
 42. Kuba Pochrybniak
 43. Zdzisław Pogoda
 44. Agnieszka Prusińska
 45. Waldemar Rożek
 46. Witold Sadowski
 47. Monika Skóra
 48. Paweł Strzelecki
 49. Karolina Szmyt
 50. Anna Szpila
 51. Rafał Sztencel
 52. Marta Szumańska
 53. Zbigniew Świtalski
 54. Małgorzata Trzeciak
 55. Agnieszka Trzpil-Gajek
 56. Jan Waszkiewicz
 57. Renata Wiertelak
 58. Jarosław Wiśniewski
 59. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 60. Anna Wojtyra
 61. Jarosław Wróblewski
 62. Rafał Zduńczyk

Medale