34. Szkoła Matematyki Poglądowej

„NIE w matematyce i okolicach”

2005-01-28 – 2005-02-01, Grzegorzewice

Istotnym elementem metodologii naukowej jest możliwość falsyfikacji hipotez. Stwierdzenia, których obalenie nie jest możliwe, nie mogą być twierdzeniami żadnej nauki. Podobnie doskonalenie teorii naukowych odbywa się również na drodze eliminacji niektórych z ewentualnych dróg rozwoju. Przegląd tego rodzaju sytuacji w różnych dziedzinach jest właśnie celem XXXIV Szkoły. Uczestnicy Szkoły będą mogli lepiej widzieć strukturę nauk, będą wprowadzani w problematykę dyscyplinującą ich rozwój.

Program

28 stycznia 2005, piątek

09:00 Andrzej Dąbrowski, Prawdopodobieństwo NIE istnieje
10:15 Krzysztof Oleszkiewicz, NIErówności
11:15 Tomasz Dłotko, Problemy NIEliniowe
12:15 Edmund Puczyłowski, Iloczyny sum kwadratów i algebry (również NIEprzemienne i NIEłączne)
16:15 Witold Sadowski, TwierdzeNIE Cauchy'ego o wielościanach
17:15 Paulina Domagalska, NIEwykonalność w geometrii
20:00 Jarosław Wróblewski, Jak NIE należy formułować zadań?

29 stycznia 2005, sobota

09:15 Paweł Strzelecki, Stulecie XIX i XX problemu Hilberta
10:15 Jan Krempa, Wzrost półgrup, grup i algebr
11:15 Witold Marciszewski, NIEmetryzowalność
12:15 Marek Gutowski, Zjawiska SF
16:15 Zofia Adamowicz, NIEdefiniowalność
17:15 Jerzy Grzybowski, Algebra geometryczna. DodawaNIE, odejmowaNIE i skracaNIE wielokątów i wielościanów wypukłych
20:00 Wojciech Guzicki, Jak skorzystać na tym, że czegoś NIE umiemy zrobić?

30 stycznia 2005, niedziela

11:15 Renata Wiertelak, Iloczyn zbiorów Cantora = ?
12:15 Roman Duda, NIE jest ważne
16:15 Jerzy Mioduszewski, IstNIENIE w matematyce
17:15 Magdalena Stobińska, Ukryte Parametry czyli NIErozstrzygnięta Hipoteza

31 stycznia 2005, poniedziałek

09:00 Maciej Radziejewski, NIEjednoznaczność rozkładu w ciałach algebraicznych
10:00 Piotr Grzeszczuk, NIEkonstruowalność
11:15 Zbigniew Marciniak, Różne rodzaje NIEspójności
12:15 Grzegorz Łukaszewicz, NIEjednoznaczność rozwiązań
16:15 Adam Osękowski, Proces Wienera
17:15 Tomasz Kwast, Czego NIE ma we Wszechświecie?
20:00 Przemysław Kajetanowicz, Matlab, Mathematica i inne narzędzia - korzyści i pułapki związane ze stosowaNIEm technologii w nauczaniu matematyki

1 lutego 2005, wtorek

09:00 Krzysztof Przesławski, Hipoteza Kellera
10:15 Konrad Zdanowski, Twierdzenie Matijasewicza
11:05 O tym, co było i co będzie dalej

Uczestnicy

 1. Michał Adamczyk
 2. Zofia Adamowicz
 3. Wiktor Bartol
 4. Jerzy Bednarczuk
 5. Andrzej Chmura
 6. Małgorzata Cudna
 7. Andrzej Dąbrowski
 8. Tomasz Dłotko
 9. Paulina Domagalska
 10. Danuta Drygała
 11. Roman Duda
 12. Piotr Dworniczak
 13. Kazimiera Dyrda
 14. Łukasz Grabowski
 15. Piotr Grzeszczuk
 16. Jerzy Grzybowski
 17. Marek Gutowski
 18. Wojciech Guzicki
 19. Mirosław Jakubiak
 20. Agnieszka Janiak-Osajca
 21. Anna Janicka-Żylicz
 22. Joanna Jaszuńska
 23. Renata Jurasińska
 24. Przemysław Kajetanowicz
 25. Andrzej Kisielewicz
 26. Marek Kordos
 27. Agnieszka Kozak
 28. Jan Krempa
 29. Eryk Kurcius
 30. Tomasz Kwast
 31. Grzegorz Łukaszewicz
 32. Maciej Malaczewski
 33. Zbigniew Marciniak
 34. Witold Marciszewski
 35. Jerzy Mioduszewski
 36. Michał Muzalewski
 37. Zofia Muzyczka
 38. Krzysztof Oleszkiewicz
 39. Adam Osękowski
 40. Krzysztof Piejko
 41. Kuba Pochrybniak
 42. Zdzisław Pogoda
 43. Agnieszka Prusińska
 44. Krzysztof Przesławski
 45. Edmund Puczyłowski
 46. Paula Quinon
 47. Maciej Radziejewski
 48. Waldemar Rożek
 49. Anna Rudnik
 50. Witold Sadowski
 51. Monika Skóra
 52. Magdalena Stobińska
 53. Paweł Strzelecki
 54. Barbara Szal
 55. Anna Szpila
 56. Marta Szumańska
 57. Dariusz Uchman
 58. Renata Wiertelak
 59. Jarosław Wróblewski
 60. Anna Zatorska-Goldstein
 61. Konrad Zdanowski
 62. Rafał Zduńczyk

Medale