33. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Metody klasyczne i współczesne”

2004-08-27 – 2004-08-31, Grzegorzewice

Wiek XX w matematyce był areną ostrego starcia między nowymi koncepcjami badań, kojarzonymi ze stowarzyszeniem bourbakistów (których reprezentatywnym przykładem jest algebra homologiczna czy teoria kategorii) a klasycznym, wydedukowanym z geometrii sposobem prowadzenia badań (który mógł się szczycić takimi osiągnięciami jak analiza funkcjonalna czy topologia geometryczna). Dziś, po półwieczu nie sposób odmówić szacunku obu tym metodologiom badawczym. Można wszelako już spokojnie porównywać zalety (i wady) obu tych koncepcji. Konferencja poświęcona będzie demonstracji obu metodologii w działaniu i zademonstrowaniu uzyskanych za ich pomocą rezultatów. Wykładom matematycznym towarzyszyć będą odczyty z innych dyscyplin, gdzie minione stulecie przyniosło również rewolucje metodologiczne (fizyka, biologia, chemia).

Program

27 sierpnia 2004, piątek

09:00 Jolanta Grala, O badaniu współzależności między zjawiskami
10:15 Paweł Strzelecki, Równanie Laplace'a dla klasyków
11:15 Wojciech Guzicki, Krótkie wektory
12:15 Edmund Puczyłowski, Nieelementarnie o elementarnym
16:15 Jerzy Dzik, Spór o bezpośrednie dowody ewolucji
17:15 Adam Osękowski, Prawa wielkich liczb wczoraj i dziś
20:00 Małgorzata Maciejewska, Czy matematyk myśli inaczej?

28 sierpnia 2004, sobota

09:15 Edward Tutaj, Multifunkcje
10:15 Marek Kordos, Styczna samą linijką
11:15 Jan Gaj, Kropki kwantowe
12:15 Marek Niezgódka, O wyzwaniach modelowania matematycznego złożonych zjawisk i procesów rzeczywistych
16:15 Dorota Leczykiewicz, Kontrowersje wokół klasycznego podziału prawa
17:15 Łukasz Kowalik, Derandomizacja algorytmów
20:00 Małgorzata Mikołajczyk, Targowisko próżności

29 sierpnia 2004, niedziela

11:15 Wiktor Koźmiński, Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) w chemii, biologii i medycynie
12:15 Michał Różyczka, Ewolucja pierwiastków we Wszechświecie
16:15 Waldemar Pompe, Jak dawniej rozwiązywano zadania z geometrii....
17:15 Paweł Walter, ... a jak się je rozwiązuje dzisiaj

30 sierpnia 2004, poniedziałek

09:15 Dobiesław Bobrowski, Metody matematyczne teorii niezawodności
10:15 Witold Sadowski, Rozwiązania słabe i klasyczne
11:15 Anna Zatorska-Goldstein, Równanie Laplace'a raz jeszcze - metody wariacyjne
12:15 Andrzej Dąbrowski, Stare i nowe w statystyce
16:15 Zbigniew Marciniak, Odczyt nie na temat
17:15 Michał Szurek, Proste w przestrzeni wczoraj i dziś
20:00 Alicja Gronau-Osińska, Polifonia klasyczna a współczesna

31 sierpnia 2004, wtorek

09:00 Zdzisław Pogoda, O pewnym obiekcie geometrycznym
10:15 Jacek Jakubowski, Do czego służą martyngały
11:05 O tym, co było i co będzie dalej

Uczestnicy

 1. Krystyna Ambroch
 2. Tomasz Bartnicki
 3. Jerzy Bednarczuk
 4. Dobiesław Bobrowski
 5. Andrzej Chmura
 6. Andrzej Dąbrowski
 7. Maria Dudała
 8. Jerzy Dzik
 9. Jan Gaj
 10. Jerzy Ginter
 11. Jolanta Grala
 12. Alicja Gronau-Osińska
 13. Wojciech Guzicki
 14. Elżbieta Jakóbczyk
 15. Mirosław Jakubiak
 16. Jacek Jakubowski
 17. Anna Janicka-Żylicz
 18. Joanna Jaszuńska
 19. Renata Jurasińska
 20. Stanisława Kanas
 21. Adam Kolany
 22. Dorota Kolany
 23. Marek Kordos
 24. Łukasz Kowalik
 25. Wiktor Koźmiński
 26. Eryk Kurcius
 27. Tomasz Kwast
 28. Dorota Leczykiewicz
 29. Małgorzata Maciejewska
 30. Zbigniew Marciniak
 31. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 32. Zofia Miechowicz
 33. Małgorzata Mikołajczyk
 34. Michał Muzalewski
 35. Zofia Muzyczka
 36. Marek Niezgódka
 37. Adam Osękowski
 38. Antoni Pardała
 39. Krzysztof Piejko
 40. Kuba Pochrybniak
 41. Zdzisław Pogoda
 42. Waldemar Pompe
 43. Agnieszka Prusińska
 44. Edmund Puczyłowski
 45. Anna Ratajczak
 46. Waldemar Rożek
 47. Michał Różyczka
 48. Anna Rudnik
 49. Witold Sadowski
 50. Monika Skóra
 51. Jan Stankiewicz
 52. Paweł Strzelecki
 53. Anna Szpila
 54. Marta Szumańska
 55. Michał Szurek
 56. Edward Tutaj
 57. Paweł Walter
 58. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 59. Anna Zatorska-Goldstein
 60. Rafał Zduńczyk

Medale