31. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Wybrane dzieła klasyków”

2003-08-22 – 2003-08-26, Grzegorzewice

W dziejach każdej nauki są prace, których znaczenie nie ogranicza się do wzbogacenia naszej wiedzy, lecz powoduje, że dana dyscyplina nauki, gałąź wiedzy zaczyna rozwijać się w nieoczekiwanym, a rewelacyjnie płodnym kierunku. Konferencja polegać będzie na zestawieniu reprezentatywnej listy takich dzieł i wskazanie głębokości i aktualności ich konsekwencji. Przeważająca liczba wykładowców będzie matematykami, ale trzecią część prelegentów stanowić będą przedstawiciele innych dyscyplin nauki, co pozwoli zobaczyć kamienie milowe matematyki we właściwej perspektywie.

Program

22 sierpnia 2003, piątek

09:00 Michał Różyczka, Jak Edwin Hubble odkrył Wszechświat i co z tego wynikło
10:15 Andrzej Dąbrowski, Pierre Simon Laplace, "Théorie analytique de probabilitées"
11:15 Zdzisław Pogoda, Henri Poincaré i jego analysis situs
12:15 Witold Sadowski, Henri Poincarégo twierdzenie o powrocie
16:15 Tadeusz Nadzieja, Izaak Newton i powszechne ciążenie
17:15 Jarosław Górnicki, Euklides, "Elementy"
20:00 Alicja Gronau-Osińska, Analiza, klasyka i osobliwości, czyli quodlibet muzyczny

23 sierpnia 2003, sobota

09:15 Dobiesław Bobrowski, Jakub Bernoulli, "Ars coniectandi"
10:15 Piotr Dworniczak, John Maynard Keynes i ekonomia
11:15 Karol Sabath, Karol Darwin, "O powstawaniu gatunków"
12:15 Marcin Mucha, Claude E. Shannon, "A mathematical theory of communication"
16:15 Zbigniew Semadeni, Felix Hausdorff, "Grundzüge der Mengenlehre"
17:15 Marta Fikus, Podwójna helisa DNA
20:00 Marek Kordos, Zbigniew Marciniak, Małgorzata Mikołajczyk, Waldemar Rożek, Zbigniew Semadeni, Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Jak i po co uczymy matematyki? - dyskusja panelowa

24 sierpnia 2003, niedziela

11:15 Lucjan Piela, Dymitr Mendelejew, układ okresowy pierwiastków
12:15 Krzysztof Ciesielski, Niestandardowi klasycy XX wieku
16:15 Krzysztof Rejmer, Ludwig Boltzmann, podstawy fizyki statystycznej
17:15 Wiktor Bartol, Georg Cantor, "Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre"

25 sierpnia 2003, poniedziałek

09:15 Rafał Latała, Stefan Banach, "Théorie des opérations linéaires"
10:15 Jerzy Mioduszewski, Cantor - Dedekind, listy
11:15 Zbigniew Marciniak, Emma Noether i reprezentacje grup
12:15 Marek Kordos, August Ferdinand Möbius, "Der barycentrische Calcül"
16:15 Jan Waszkiewicz, René Descartes, "Rozprawa o metodzie"
17:15 Piotr Pragacz, Alexandre Grothendieck
20:00 Alicja Gronau-Osińska, I co wy na to, czyli kłopoty nowego Pirandella

26 sierpnia 2003, wtorek

09:00 Adam Krawczyk, Kurt Gödel
10:15 Andrzej Białynicki-Birula, Nicolas Bourbaki a sprawa polska
11:05 O tym, co było i co będzie dalej

Uczestnicy

 1. Michaił Ałania
 2. Krystyna Ambroch
 3. Tomasz Bartnicki
 4. Wiktor Bartol
 5. Andrzej Białynicki-Birula
 6. Dobiesław Bobrowski
 7. Andrzej Chmura
 8. Krzysztof Ciesielski
 9. Agnieszka Dawidowska
 10. Anita Dąbrowicz-Tlałka
 11. Andrzej Dąbrowski
 12. Maria Dudała
 13. Piotr Dworniczak
 14. Marta Fikus
 15. Agnieszka Gil-Świderska
 16. Tomasz Gliszczyński
 17. Jarosław Górnicki
 18. Alicja Gronau-Osińska
 19. Małgorzata Hryniewicka
 20. Elżbieta Jakóbczyk
 21. Mirosław Jakubiak
 22. Anna Jakubowicz
 23. Anna Janicka-Żylicz
 24. Barbara Jastrzębska
 25. Joanna Jaszuńska
 26. Alina Kargol
 27. Przemysław Kiciak
 28. Michał Knapik
 29. Adam Kolany
 30. Dorota Kolany
 31. Leszek Kołodziejczyk
 32. Marek Kordos
 33. Agnieszka Kozak
 34. Adam Krawczyk
 35. Eryk Kurcius
 36. Tomasz Kwast
 37. Paweł Kwiatkowski
 38. Rafał Latała
 39. Przemysław Leończyk
 40. Marcin Machura
 41. Maria Małek-Pęksa
 42. Dorota Marciniak
 43. Zbigniew Marciniak
 44. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 45. Małgorzata Mikołajczyk
 46. Jerzy Mioduszewski
 47. Renata Modzelewska
 48. Marcin Mucha
 49. Monika Muszkieta
 50. Michał Muzalewski
 51. Zofia Muzyczka
 52. Bartłomiej Mysiński
 53. Tadeusz Nadzieja
 54. Krzysztof Piejko
 55. Lucjan Piela
 56. Kuba Pochrybniak
 57. Zdzisław Pogoda
 58. Piotr Pragacz
 59. Agnieszka Prusińska
 60. Piotr Przytycki
 61. Piotr Pyrdoł
 62. Krzysztof Rejmer
 63. Waldemar Rożek
 64. Michał Różyczka
 65. Anna Rudnik
 66. Karol Sabath
 67. Witold Sadowski
 68. Andrzej Salamończyk
 69. Zbigniew Semadeni
 70. Grzegorz Sęktas
 71. Monika Skóra
 72. Agnieszka Stocka
 73. Michał Stolorz
 74. Kamila Strzeszewska
 75. Mirosław Szaban
 76. Marcin Szamotulski
 77. Anna Szpila
 78. Marta Szumańska
 79. Jan Waszkiewicz
 80. Anna Wawrzyńczak
 81. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 82. Jarosław Zemanek
 83. Wiesław Zięba

Medale