25. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Elementarne, ale niebanalne”

2000-08-25 – 2000-08-29, Grzegorzewice

Wielu wybitnych matematyków - a w szczególności David Hilbert w swoich słynnych problemach - wyrażało pogląd, że podstawowym motorem napędzającym matematykę, wymuszającym powstawanie jej nowych dziedzin, jak i determinującym coraz przecież liczniejsze interdyscyplinarne połączenia, jest rozwiązywanie klarownie prostych, elementarnych w sformułowaniu, konkretnych problemów, wręcz zadań. Taki obraz dotychczasowych dziejów matematyki doskonale harmonizuje z jej aktualnym obrazem. Szkoła poświęcona będzie przedstawieniu możliwie szerokiego wachlarza takich właśnie sytuacji oraz śledzeniu wyłaniania się nowych specjalności matematycznych i nowatorskich rozwiązań i powiązań, jakie powstają przy rozwiązywaniu elementarnych i pojęciowo prostych, lecz bardzo głębokich w swojej istocie problemów. Istotne znaczenie ma tutaj fakt, że Szkoła odbywać się będzie (z dokładnością do kilku dni) akurat w samą rocznicę sławnego wykładu Hilberta w Paryżu.

Program

25 sierpnia 2000, piątek

09:00 Zdzisław Pogoda, O istnieniu wielościanów
10:15 Andrzej Dąbrowski, Probabilistycznie o deterministycznym
11:15 Jarosław Wróblewski, Jak zajrzeć do wnętrza permutacji
16:15 Wojciech Guzicki, O problemie Ulama
17:15 Wiktor Bartol, Co może mały zbiór

26 sierpnia 2000, sobota

09:15 Krzysztof Omiljanowski, Bez dowodu (I)
10:15 Edward Tutaj, Elementarne - tak. Niebanalne?
11:15 Arkadiusz Płoski, Twierdzenie Davenporta o różnicy f^3 - g^2
12:15 Jerzy Mioduszewski, Twierdzenie Levy'ego o cięciwach
16:15 Zbigniew Marciniak, Zadania, które zrobiły na mnie wrażenie
17:15 Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Dlaczego inteligentnym można być tylko naturalnie
20:00 Andrzej Granas, Gawęda o dawnych czasach

27 sierpnia 2000, niedziela

11:15 Krzysztof Ciesielski, W szeregu... zbiórka!
12:15 Krystyna Ambroch, Szeregi czasowe
16:15 Grzegorz Łukaszewicz, Równania różniczkowe, półgrupy i atraktory
17:15 Armen Edigarian, Twierdzenie Dirichleta o liczbach pierwszych

28 sierpnia 2000, poniedziałek

09:15 Krzysztof Omiljanowski, Bez dowodu (II)
10:15 Piotr Chrząstowski-Wachtel, Sieci Petriego
11:15 Bogusław Hajduk, Hipoteza Arnolda o punktach stałych
12:15 Adam Kolany, Pewnik wyboru
16:15 Robert Małysz, Interpolacje fraktalne procesów stochastycznych
17:15 Ewa Gora, Zasada Lagrange'a a geometria

29 sierpnia 2000, wtorek

09:15 Krzysztof Omiljanowski, Bez dowodu (III)
10:15 Piotr Mankiewicz, [brak tytułu]
11:15 Dyskusja: o tym co było i co będzie za rok

Uczestnicy

 1. Krystyna Ambroch
 2. Krystyna Baran
 3. Wiktor Bartol
 4. Maria Borowska
 5. Zygmunt Charzyński
 6. Andrzej Chmura
 7. Piotr Chrząstowski-Wachtel
 8. Krzysztof Ciesielski
 9. Andrzej Dąbrowski
 10. Armen Edigarian
 11. Agnieszka Furmankiewicz
 12. Tadeusz Gajewski
 13. Ewa Gora
 14. Jarosław Górnicki
 15. Andrzej Granas
 16. Wojciech Guzicki
 17. Bogusław Hajduk
 18. Piotr Jakóbczak
 19. Mirosław Jakubiak
 20. Paweł Kalbarczyk
 21. Adam Kolany
 22. Dorota Kolany
 23. Krystyna Kordos
 24. Marek Kordos
 25. Agnieszka Kozak
 26. Rafał Kucharski
 27. Eryk Kurcius
 28. Tomasz Kwast
 29. Grzegorz Łukaszewicz
 30. Maria Małek-Pęksa
 31. Robert Małysz
 32. Piotr Mankiewicz
 33. Zbigniew Marciniak
 34. Michał Marczak
 35. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 36. Małgorzata Mikołajczyk
 37. Jerzy Mioduszewski
 38. Michał Muzalewski
 39. Krzysztof Omiljanowski
 40. Aleksandra Palij
 41. Dariusz Panek
 42. Antoni Pardała
 43. Piotr Pecio
 44. Arkadiusz Płoski
 45. Zdzisław Pogoda
 46. Agnieszka Prusińska
 47. Waldemar Rożek
 48. Anna Rudnik
 49. Monika Skóra
 50. Lesław Szczerba
 51. Bogusław Szymański
 52. Jacek Świątkowski
 53. Edward Tutaj
 54. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 55. Jarosław Wróblewski

Medale