50. Szkoła Matematyki Poglądowej

„(Nie)zależność”

2013-01-25 – 2013-01-29, Nadarzyn

Matematyka, mówiąc bardzo ogólnie, jest nauką o strukturach, których używamy do ścisłego opisu naszej rzeczywistości. Obiektem badań matematycznych są zarówno same struktury, jak i związki oraz zależności między nimi. Jeżeli przyjmiemy taki punkt widzenia na matematykę, to nie będzie nas dziwić, że pojęcie (nie)zależności pojawia się tak naturalnie w wielu matematycznych kontekstach. O (nie)zależności mówi się w logice matematycznej. (Nie)zależne mogą być tak fundamentalne pojęcia, jak aksjomaty. W podstawach teorii mnogości bada się niezależność aksjomatu wyboru od pozostałych aksjomatów Zermelo-Fraenkela. Mamy niezależność w geometrii, gdzie problem udowodnienia piątego postulatu Euklidesa długo spędzał sen z powiek badaczom. Pojęcie niezależności znajdziemy, oczywiście, w algebrze (grupy wolne, niezależność w teorii ciał) oraz w algebrze liniowej (liniowa niezależność). (Nie)zależność pojawia się także w teorii prawdopodobieństwa i statystyce... Jednym słowem, niezależność jest pojęciem ważnym i naturalnym w wielu różnych działach matematyki. I to jej poświęcone będą referaty na najbliższej Szkole.


L Szkoła Matematyki Poglądowej odbędzie się w dniach od 25 do 29 stycznia 2013 roku w ośrodku Perła Leśna w Nadarzynie koło Warszawy. Koszt udziału w Szkole to 750 zł. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury Matematycznej przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (okm@uph.edu.pl).

Dostępny jest harmonogram oraz lista uczestników.

http://www.deltami.edu.pl/temat/matematyka/2012/08/26/Szkoly_Matematyki_Pogladowej/


Program

25 stycznia 2013, piątek

09:00 Wiktor Bartol, Wolność i niezależność
10:05 Marek Kordos, Dlaczego wielokąty muszą mieć takie pola, jak w szkole, a wielościany mogą mieć też inne objętości niż znane z lekcji
11:15 Andrzej Dąbrowski, Prawdopodobieństwo zgonu seniora
12:15 Zbigniew Marciniak, Grupy wolne
16:15 Zofia Miechowicz, Z życia muchy
17:15 Michał Szurek, Geometria kwadryki
19:30 Michał Różyczka, Krótka historia harmonii bytu

26 stycznia 2013, sobota

09:00 Andrzej Grzesik, Matematyk w grze
10:00 Mirosław Lachowicz, Apologia punktów przegięcia i życie
11:15 Jerzy Bednarczuk, Daj dobry przykład
12:15 Piotr Nayar, (Nie)zależność i Centralne Twierdzenie Graniczne
16:15 Maria Donten, Wielomiany niezmiennicze
17:15 Zofia Przyrowska, Funkcje harmoniczne w muzyce

27 stycznia 2013, niedziela

10:45 Michał Szostakiewicz, Wizualizacja danych w służbie matematyki poglądowej
11:15 Piotr Przytycki, Łuki na powierzchniach
12:15 Joanna Jaszuńska, (Nie)zależnie od liczby wymiarów
16:15 Magdalena Fikus, Niezależni (zależni?) od genów
17:15 Alicja Gronau-Osińska, Kompozytorzy: wolni czy związani?
19:30 Andrzej Dąbrowski, Zdzisław Pogoda, 50 Szkół Matematyki Poglądowej

28 stycznia 2013, poniedziałek

09:00 Michał Adamaszek, Komu zależy na topologii?
10:00 Witold Sadowski, Od czego nie zależy rozwiązania równania różniczkowego?
11:15 Zofia Miechowicz, O pewnej hipotezie, kwadratach łacińskich i istocie niezależności
12:15 Romualdas Kasuba, O problemach pewnego Litwina z układaniem zbeletryzowanych zadań po polsku
16:15 Michał Kieza, Całkowita krzywizna
17:15 Zdzisław Pogoda, Struktury, niezależność

29 stycznia 2013, wtorek

09:00 Filip Murlak, Determinizm, niedeterminizm, alternacja
10:15 Michał Rams, Perkolacje
11:05 O tym, co było i co będzie dalej…

Uczestnicy

 1. Michał Adamaszek
 2. Wiktor Bartol
 3. Jerzy Bednarczuk
 4. Andrzej Dąbrowski
 5. Maria Donten-Bury
 6. Paweł Drygaś
 7. Magdalena Fikus
 8. Alicja Gronau-Osińska
 9. Andrzej Grzesik
 10. Mirosław Jakubiak
 11. Małgorzata Jastrzębska
 12. Joanna Jaszuńska
 13. Renata Jurasińska
 14. Romualdas Kasuba
 15. Michał Kieza
 16. Krystyna Kordos
 17. Marek Kordos
 18. Eryk Kurcius
 19. Mirosław Lachowicz
 20. Edyta Leś
 21. Zbigniew Marciniak
 22. Zofia Miechowicz
 23. Filip Murlak
 24. Piotr Nayar
 25. Kuba Pochrybniak
 26. Zdzisław Pogoda
 27. Agnieszka Prusińska
 28. Zofia Przyrowska
 29. Piotr Przytycki
 30. Michał Rams
 31. Barbara Roszkowska-Lech
 32. Waldemar Rożek
 33. Michał Różyczka
 34. Witold Sadowski
 35. Michał Szostakiewicz
 36. Anna Szpila
 37. Michał Szurek
 38. Bronisław Wajnryb

Medale