49. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Wyjątki”

2012-08-24 – 2012-08-28, Nadarzyn

W matematyce nie ma wyjątków potwierdzających regułę. Istnienie jednego kontrprzykładu wystarcza do obalenia każdego twierdzenia. Jednakże jak w każdej dziedzinie, również i w matematyce pojawiają się zarówno struktury (obiekty) typowe, jak i wyjątkowe. Często linia podziału przebiega zależnie od naszego punktu odniesienia, czyli naszej definicji zwyczajności. Przez wieki matematycy wypracowali precyzyjne sposoby opisu, a w niektórych sytuacjach nawet pomiaru wyjątkowości obiektów, którymi się zajmują. Chcielibyśmy, aby te różne definicje niezwyczajności, punkty widzenia na wyjątkowość oraz rozmaite przykłady osobliwości stały się treścią wykładów na XLIX Szkole Matematyki Poglądowej.


Szkoła odbędzie się w ośrodku Perła Leśna w Nadarzynie. Do ośrodka będzie można dojechać we czwartek 23 VIII wspólnym autokarem spod Wydziału MIM UW (Warszawa, ul. Banacha 2). Nie trzeba się na niego zapisywać, wystarczy przyjść. Autokar odjedzie o godz. 17:30. Koszt udziału w Szkole (noclegi, wyżywienie i opłata konferencyjna) wynosi 750 zł.

Dostępny jest harmonogram 49. Szkoły.

Szkołę organizuje Ośrodek Kultury Matematycznej we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapisy przyjmuje Ośrodek Kultury Matematycznej.


Program

24 sierpnia 2012, piątek

09:00 Andrzej Grzesik, Wyjątkowe rozumowanie
10:05 Andrzej Dąbrowski, Pewne czy niemożliwe?
11:15 Urszula Swianiewicz, Wyjątkowo proste w trójkącie
12:15 Małgorzata Jastrzębska, O pewnych kratach testowych
16:15 Tomasz Bartnicki, Ponura arytmetyka
17:15 Dominik Kwietniak, Cod mniemany, czyli powrót Poincarego
19:30 Marek Kordos, Tryumf i upadek książki kucharskiej

25 sierpnia 2012, sobota

09:00 Tomasz Lenarcik, O liczbach idealnych
10:00 Krzysztof Oleszkiewicz, Twierdzenia typu Cramera
11:15 Magdalena Nowak, Gra w chaos i sekwencje DNA
12:15 Mikołaj Frączyk, 1.325
16:15 Marta Szumańska, Niewidzialne zbiory
17:15 Marcin Kysiak, Wyjątkowo o splotach i medianach

26 sierpnia 2012, niedziela

11:15 Jarosław Wróblewski, Dwa zadania
12:15 Michał Kieza, Czy przy rozwiązywaniu zadań z geometrii zwracamy uwagę na wyjątki?
16:15 Tomasz Tkocz, (Nie)obliczalne wyjątki
17:15 Barbara Roszkowska-Lech, Wyjątkowe sumy kwadratów
19:30 O tym, co będzie dalej.

27 sierpnia 2012, poniedziałek

09:00 Wiktor Bartol, Zbiór pusty
10:00 Joanna Garbulińska, Dlaczego przestrzeń Urysohna jest wyjątkowa?
11:15 Wojciech Guzicki, Wyjątkowe grafy
12:15 Andrzej Lenarcik, Krzywe wyjątkowe wśród osobliwych
16:15 Piotr Chrząstowski-Wachtel, Obsługa wyjątków
17:15 Michał Krych, Typowe wyjątki

28 sierpnia 2012, wtorek

09:00 Zdzisław Pogoda, Wyjątek czy reguła?
10:15 Marcin Kulczycki, Czym jest wyjątek?
11:05 O tym, co było.

Uczestnicy

 1. Tomasz Bartnicki
 2. Wiktor Bartol
 3. Piotr Chrząstowski-Wachtel
 4. Jacek Chudziak
 5. Małgorzata Chudziak
 6. Andrzej Dąbrowski
 7. Paweł Drygaś
 8. Mikołaj Frączyk
 9. Joanna Garbulińska
 10. Andrzej Grzesik
 11. Wojciech Guzicki
 12. Mirosław Jakubiak
 13. Aleksander Jankowski
 14. Małgorzata Jastrzębska
 15. Joanna Jaszuńska
 16. Renata Jurasińska
 17. Michał Kieza
 18. Adam Kolany
 19. Dorota Kolany
 20. Krystyna Kordos
 21. Marek Kordos
 22. Tadeusz Krauze
 23. Michał Krych
 24. Eryk Kurcius
 25. Dominik Kwietniak
 26. Marcin Kysiak
 27. Andrzej Lenarcik
 28. Tomasz Lenarcik
 29. Edyta Leś
 30. Magdalena Nowak
 31. Krzysztof Oleszkiewicz
 32. Krzysztof Piejko
 33. Kuba Pochrybniak
 34. Zdzisław Pogoda
 35. Agnieszka Prusińska
 36. Barbara Roszkowska-Lech
 37. Janusz Sokół
 38. Urszula Swianiewicz
 39. Michał Szostakiewicz
 40. Anna Szpila
 41. Marta Szumańska
 42. Tomasz Tkocz
 43. Lucyna Trojnar-Spelina
 44. Bronisław Wajnryb
 45. Agnieszka Wiśniowska-Wajnryb
 46. Jarosław Wróblewski

Medale