24. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Skąd to się wzięło”

2000-01-28 – 2000-02-01, Grzegorzewice

Szkoła poświęcona będzie wskazaniu intuicyjnych źródeł, bądź też praktycznych zapotrzebowań, które spowodowały pojawienie się ważniejszych pojęć i twierdzeń w rozmaitych gałęziach matematyki. Drugim nurtem będzie demonstrowanie strukturalnych motywacji takiego, a nie innego, konstruowania i prowadzenia dowodów w różnych teoriach matematycznych. Często bowiem owa motywacja staje się niewidoczna spoza szczegółów technicznych, bardzo przecież skomplikowanych. Przedstawienie tego rodzaju źródeł i motywacji może wielokrotnie usprawnić tak prowadzenie wykładów, jak przede wszystkim ich odbiór.

Program

28 stycznia 2000, piątek

09:00 Otwarcie szkoły
09:15 Zbigniew Marciniak, Skąd to się wzięło?
10:15 Andrzej Dąbrowski, Statystyka - jak to działa
11:15 Jacek Świątkowski, Skąd się bierze stabilność niestabilnych osobliwości
12:15 Jarosław Wróblewski, O małym tw. Fermata, tw. Eulera i tasowaniu kart
16:15 Wojciech Guzicki, Ideały
17:15 Wiktor Bartol, Indukcja

29 stycznia 2000, sobota

09:15 Janusz Matkowski, Funkcje elementarne
10:15 Witold Sadowski, Szeregi Fouriera
11:15 Tadeusz Koźniewski, Podstawowe twierdzenie algebry
12:15 Jerzy Mioduszewski, O wymiarze
16:15 Robert Małysz, Interpolacje fraktalne
17:15 Krzysztof Oleszkiewicz, Twierdzenia graniczne
20:00 Andrzej Pelczar, Gawęda o dawnych czasach

30 stycznia 2000, niedziela

11:15 Andrzej Palczewski, Twierdzenie Stokesa
12:15 Bogusław Hajduk, Rozmaitości
16:15 Krzysztof Diks, Funkcje obliczalne
17:15 Michał Krych, Punkt stały

31 stycznia 2000, poniedziałek

09:15 Krzysztof Przesławski, Nierówność Aleksandrowa
10:15 Zdzisław Pogoda, Theorema egregium
11:15 Mariusz Zając, Parkiety nieperiodyczne
12:15 Henryk Żołądek, Rachunek wariacyjny
16:15 Łukasz Wiechecki, Teoria Galoisa
17:15 Michał Szurek, Teoria kategorii

1 lutego 2000, wtorek

09:15 Krystyna Ambroch, O metodzie najmniejszych kwadratów
10:15 Sławomir Nowak, Dualność w topologii
11:15 Dyskusja: o tym co było i co będzie za rok

Uczestnicy

 1. Krystyna Ambroch
 2. Wiktor Bartol
 3. Agata Bezubik
 4. Maria Borowska
 5. Zygmunt Charzyński
 6. Andrzej Chmura
 7. Agata Dąbrowska
 8. Andrzej Dąbrowski
 9. Krzysztof Diks
 10. Jolanta Grala
 11. Wojciech Guzicki
 12. Bogusław Hajduk
 13. Małgorzata Hryniewicka
 14. Piotr Jakóbczak
 15. Mirosław Jakubiak
 16. Tomasz Jędrzejak
 17. Jerzy Kołodziejczyk
 18. Grażyna Komarzyniec
 19. Krystyna Kordos
 20. Marek Kordos
 21. Agnieszka Kozak
 22. Tadeusz Koźniewski
 23. Jan Krempa
 24. Michał Krych
 25. Eryk Kurcius
 26. Lew Kurlandczyk
 27. Tomasz Kwast
 28. Robert Małysz
 29. Zbigniew Marciniak
 30. Janusz Matkowski
 31. Jerzy Mioduszewski
 32. Michał Muzalewski
 33. Sławomir Nowak
 34. Krzysztof Oleszkiewicz
 35. Jolanta Olko
 36. Andrzej Palczewski
 37. Aleksandra Palij
 38. Antoni Pardała
 39. Zdzisław Pogoda
 40. Waldemar Rożek
 41. Witold Sadowski
 42. Agnieszka Sakowicz
 43. Maciej Skwarczyński
 44. Agnieszka Sułowska
 45. Barbara Szal
 46. Lesław Szczerba
 47. Michał Szurek
 48. Bogusław Szymański
 49. Jacek Świątkowski
 50. Tomasz Walczyński
 51. Józef Waniurski
 52. Łukasz Wiechecki
 53. Lech Wołowski
 54. Czesław Wowk
 55. Jarosław Woźniak
 56. Jarosław Wróblewski
 57. Mariusz Zając
 58. Henryk Żołądek

Medale