28. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Pomysły”

2002-01-25 – 2002-01-29, Grzegorzewice

Z regóły nowe osiągnięcia matematyki nie polegają na żmudnym wykonaniu typowych rachunków czy rozumowań - u źródła każdej nowej idei, nowego rezultatu leży pomysł. Pomysły te często są zbyt futurystyczne, by być prawdziwe, jednak ich obróbka pozwala na stworzenie nowej jakości. Wykłady akademickie z reguły przedstawiają kolejne teorie w ich ustabilizowanej już formie, całkowicie zacierając leżący u ich podstaw akt twórczy. Konferencja poświęcona będzie prezentacji pomysłów inicjujących nowe widzenie matematyki, początkujących nowe gałęzie tej dyscypliny. Humaniści, zapewne, mówiliby tu o musnięciu skrzydłem muzy.Świadomość tych nieciągłości w rozwoju matematyki pozwoli uczestnikom - pracownikom naukowym wyższych uczelni z całego kraju - lepiej ukazać w swoich wykładach, na czym polega twórcza praca matematyków.

Program

25 stycznia 2002, piątek

09:15 Andrzej Dąbrowski, Czerwone kapturki
10:15 Jarosław Wróblewski, O równych sumach potęg
11:15 Jerzy Mioduszewski, Funkcje wszędzie oscylujące
12:15 Paweł Strzelecki, Jak pryska bańka mydlana
16:15 Arkadiusz Płoski, O teorii niezmienników algebraicznych i pewnym pomysle Hilberta
17:15 Jerzy Bednarczuk, Od tyłu

26 stycznia 2002, sobota

09:15 Marek Zaionc, Izomorfizm Curriego-Howarda
10:15 Witold Jarnicki, Systemy pozycyjne a rachunek prawdopodobieństwa
11:15 Zdzisław Pogoda, Od iloczynu kartezjańskiego do wiązek
12:15 Edward Tutaj, Pomysł trochę gorszy
16:15 Marcin Dumnicki, Algorytmiczne dowodzenie twierdzeń geometrycznych
17:15 Krzysztof Ciesielski, Wybryki natury
20:00 Andrzej Dąbrowski, Jarosław Wróblewski, Eksperyment

27 stycznia 2002, niedziela

11:15 Witold Sadowski, O wojnie
12:15 Ewa Czuchry, Po co fizykowi piaty wymiar?
16:15 Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Czego to ludzie nie wymyślą
17:15 Wiktor Bartol, Pomysł na przekątną, czyli numeracja Godla

28 stycznia 2002, poniedziałek

09:15 Michał Szurek, Fizyka a Geometria
10:15 Przemysław Kiciak, Blossoming
11:15 Jacek Świątkowski, Aksjomatyczna teoria pola dla wielokątów
12:15 Agnieszka Janiak-Osajca, Topologia i komórki
16:15 Tomasz Żukowski, Okręgi Forda
17:15 Marcin Mazur, Topologia obliczeniowa - przykłady algorytmów efektywnych

29 stycznia 2002, wtorek

09:00 Krystyna Ambroch, Sztuczne sieci neuronowe
10:15 Lew Kurlandczyk, O pewnym problemie Eulera
11:05 O tym co było i co będzie za rok

Uczestnicy

 1. Michaił Ałania
 2. Krystyna Ambroch
 3. Wiktor Bartol
 4. Jerzy Bednarczuk
 5. Andrzej Chmura
 6. Krzysztof Ciesielski
 7. Ewa Czuchry
 8. Andrzej Dąbrowski
 9. Marcin Dumnicki
 10. Piotr Dworniczak
 11. Agnieszka Gil-Świderska
 12. Ewa Gora
 13. Jarosław Górnicki
 14. Małgorzata Hryniewicka
 15. Mirosław Jakubiak
 16. Agnieszka Janiak-Osajca
 17. Witold Jarnicki
 18. Przemysław Kiciak
 19. Krystyna Kordos
 20. Marek Kordos
 21. Lew Kurlandczyk
 22. Tomasz Kwast
 23. Zbigniew Marciniak
 24. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 25. Marcin Mazur
 26. Małgorzata Mikołajczyk
 27. Jerzy Mioduszewski
 28. Zofia Muzyczka
 29. Krystyna Nowicka
 30. Krzysztof Omiljanowski
 31. Antoni Pardała
 32. Arkadiusz Płoski
 33. Zdzisław Pogoda
 34. Agnieszka Prusińska
 35. Waldemar Rożek
 36. Witold Sadowski
 37. Agnieszka Sakowicz
 38. Monika Skóra
 39. Paweł Strzelecki
 40. Mirosław Szaban
 41. Lesław Szczerba
 42. Michał Szurek
 43. Michał Śliwiński
 44. Jacek Świątkowski
 45. Edward Tutaj
 46. Anna Wawrzyńczak
 47. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 48. Jarosław Wróblewski
 49. Marek Zaionc
 50. Tomasz Żukowski

Medale