51. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Modele”

2013-08-30 – 2013-09-01, Nadarzyn

Pojęcia modelu i modelowania stały się ostatnimi czasy bardzo modne i to nie tylko wśród matematyków. Nauki ścisłe dążą do zapisania swych teorii w języku równań i wzorów, co pozwala im na opisywanie rzeczywistości. Łączące się z tym podejściem idee są obecne w samej matematyce od dawna, właściwie od zawsze. Wystarczy wspomnieć, że wiążą się one z uważanym za początek matematyki jako osobnej nauki przewrotem doryckim. Uznano wtedy, że każda teoria opisuje tylko fragment rzeczywistości, a więc de facto stanowi pewien jej model. W czasach nam bliższych odkrycie niestandardowych modeli geometrii i teorii mnogości przyczyniło się do rewolucyjnych zmian całej matematyki.

Chcielibyśmy, aby uczestnicy Szkoły wysłuchali poglądowych wykładów o modelach matematycznych (ale nie tylko), czy to z perspektywy historycznej, czy w kontekście innych dziedzin nauki, czy też po prostu o konkretnych przykładach modeli tworzonych na potrzeby samej matematyki. Chodzi tu przede wszystkim o te modele i przykłady, których walory dydaktyczne przydają się z kolei przy wszelkiego rodzaju poglądowych przedstawieniach danego zagadnienia...


Szkoła odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 1 września (piątek-niedziela; spotykamy się oczywiście już we czwartek wieczorem) w ośrodku Perła Leśna w Nadarzynie.

Ponieważ kończy się ona wcześniej niż zwykle (już w niedzielę po obiedzie), będzie ciut intensywniej. Po czwartkowej kolacji zaprosimy uczestników do wzięcia udziału w "Warsztatach z metodyki nauczania matematyki wyższej". Będą one przeznaczone nie tylko dla najmłodszych pracowników naukowych, ale warto chyba podkreślić, że takich zapraszamy szczególnie serdecznie (i na warsztaty, i na całą Szkołę). Jak zwykle prosimy o dotarcie do nich z tą informacją!

Koszt udziału w Szkole to 550 zł. Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Kultury Matematycznej. Serdecznie prosimy o zgłoszenia do 15 sierpnia 2013.

Szkoła jest dofinansowana przez Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych.


Z okazji zbliżającej się Szkoły chcielibyśmy uchylić rąbka tajemnicy i ujawnić kilku prelegentów, którzy zgodzili się opowiedzieć coś na najbliższej edycji SMP.

Zaczynamy oczywiście od Joanny Jaszuńskiej, zdobywczyni medalu Filca z pięćdziesiątej Szkoły. Stałym uczestnikom nie trzeba jej przedstawiać, bo jest jednym z nich... Pozostałym warto wspomnieć o jej długiej i owocnej współpracy z miesięcznikiem "Delta" (od kilku lat prowadzi rubrykę "Deltoid") oraz organizacji "Wykładów popularnych z matematyki" na Politechnice Warszawskiej. Tym razem opowie nam ona o (modelach) geometrii hiperbolicznej.

Drugi z "denuncjowanych" wykładowców nigdy wcześniej na Szkole nie mówił. Jan Poleszczuk jest doktorantem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobył niezwykle prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków i posiada dorobek, którego pozazdrościć mógłby mu niejeden doktor. Jego zainteresowania obejmują różne modele matematyczne w biologii i o nich opowie na swoim wykładzie.

Trzeci prelegent to prawdziwy celebryta: pochodzi z rodziny o wybitnie humanistycznych tradycjach a bratem stryjecznym jego babci jest Witold Lutosławski. W przeciwieństwie do wspomnianej wcześniej dwójki nie jest matematykiem, lecz fizykiem (jak podkreśla - teoretykiem). Był dyrektorem naukowym Instytutu Problemów Jądrowych, uczestniczy w badaniach w CERN. Profesor Krzysztof Meissner zgodził się przedstawić nam w sposób poglądowy Model Standardowy: teorię, która z jednej strony w chwili obecnej najlepiej tłumaczy budowę wszechświata w skali "mikro", a z drugiej wciąż budzi sporo kontrowersji.

Pełen harmonogram dostępny jest tutaj.


Program

29 sierpnia 2013, czwartek

20:00 Michał Krych, Warsztaty z dydaktyki matematyki wyższej

30 sierpnia 2013, piątek

09:00 Joanna Jaszuńska, O płaszczyźnie hiperbolicznej
10:05 Michał Szostakiewicz, Co wynika z królika?
11:15 Anna Gierzkiewicz, Teorie wojenne
12:15 Jan Poleszczuk, Matematyka w służbie biologii i medycyny (i czasami vice versa)
16:15 Grzegorz Kosiorowski, Modelowanie światów wymyślonych
17:15 Marek Napiórkowski, Modele przemian fazowych
19:30 Krzysztof Meissner, Model standardowy

31 sierpnia 2013, sobota

09:00 Marcin Kulczycki, Zadania z teorii mnogości
10:00 Anna Szumowicz, Teoria modeli i jej zastosowania w algebrze
11:15 Zdzisław Pogoda, O modelach Wszechświata
12:15 Leszek Kołodziejczyk, Modele w logice
15:00 Maria Gokieli, Łukasz Grochala, Pogodna matematyka
16:15 Martha Łącka, Daktyloskopia okiem matematyka
17:15 Łukasz Gadomer, Matematyczne aspekty Origami – sztuki składania papieru

1 września 2013, niedziela

09:00 Paweł Gora, Modelowanie ruchu samochodów
10:00 Anna Szymusiak, Gem, set, mecz
11:00 Tomasz Cieślak, Modele matematyczne w hydrodynamice

Uczestnicy

 1. Wiktor Bartol
 2. Tomasz Cieślak
 3. Łukasz Gadomer
 4. Anna Gierzkiewicz
 5. Maria Gokieli
 6. Paweł Gora
 7. Łukasz Grocholi
 8. Mirosław Jakubiak
 9. Małgorzata Jastrzębska
 10. Joanna Jaszuńska
 11. Renata Jurasińska
 12. Adam Kolany
 13. Dorota Kolany
 14. Leszek Kołodziejczyk
 15. Grzegorz Kosiorowski
 16. Elżbieta Kotlicka-Dwurznik
 17. Tadeusz Krauze
 18. Michał Krych
 19. Joanna Kucner
 20. Marcin Kulczycki
 21. Eryk Kurcius
 22. Dominik Kwietniak
 23. Edyta Leś
 24. Martha Łącka
 25. Krzysztof Meissner
 26. Marek Napiórkowski
 27. Piotr Nayar
 28. Zdzisław Pogoda
 29. Jan Poleszczuk
 30. Agnieszka Prusińska
 31. Zofia Przyrowska
 32. Barbara Roszkowska-Lech
 33. Joanna Rzepecka
 34. Rajmund Stasiewicz
 35. Izabela Stępniak
 36. Michał Szostakiewicz
 37. Anna Szumowicz
 38. Anna Szymusiak
 39. Rafał Wieczorek

Medale