3. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Ciągłość w matematyce”

1989-08-25 – 1989-08-29, Siedlce


Program

25 sierpnia 1989, piątek

09:00 Otwarcie Szkoły
09:15 Jerzy Mioduszewski, Wstęp historyczny: paradoksy Zenona, geneza analizy matematycznej
11:15 Marek Kordos, Proporcje Eudoksosa a przekroje Dedekinda
16:15 Wojciech Guzicki, Niepodzielne a analiza niestandardowa

26 sierpnia 1989, sobota

09:15 Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Podstawowe twierdzenia topologii (I)
11:15 Zbigniew Marciniak, Rozmaitości (I)
16:15 Roman Duda, Osobliwe położenia w przestrzeniach euklidesowych

27 sierpnia 1989, niedziela

09:15 Janusz Charatonik, Osobliwości kontinuów
11:15 Jerzy Mioduszewski, Granice odwrotne

28 sierpnia 1989, poniedziałek

09:15 Arkadiusz Płoski, Newton, Leibniz - początki analizy matematycznej
11:15 Władysław Wilczyński, Osobliwości funkcji rzeczywistych
16:15 Wojciech Guzicki, Dominacja matematyki dyskretnej nad ciągłością
17:15 Lesław Szczerba, Mereologia

29 sierpnia 1989, wtorek

09:15 Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Podstawowe twierdzenia topologii (II)
11:15 Zbigniew Marciniak, Rozmaitości (II)

Uczestnicy

 1. Krystyna Ambroch
 2. Stanisław Buchcic
 3. Janusz Charatonik
 4. Zygmunt Charzyński
 5. Jacek Chmieliński
 6. Krzysztof Ciesielski
 7. Sławomir Cynk
 8. Andrzej Dąbrowski
 9. Janusz Dronka
 10. Józef Duda
 11. Roman Duda
 12. Mirosław Filipczak
 13. Kazimierz Goebel
 14. Jarosław Górnicki
 15. Zbigniew Grabski
 16. Wojciech Guzicki
 17. Danuta Jach
 18. Ryszard Janiszewski
 19. Janusz Jaskuła
 20. Marek Kordos
 21. Henryk Kotlarski
 22. Paweł Krupski
 23. Jarosław Lech
 24. Zofia Leszczyńska
 25. Beata Makuch
 26. Roman Mańka
 27. Zbigniew Marciniak
 28. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 29. Stanisław Miklos
 30. Jerzy Mioduszewski
 31. Paweł Muszyński
 32. Zofia Muzyczka
 33. Agata Narloch
 34. Wacław Nieuważny
 35. Marta Obłoza
 36. Witold Obłoza
 37. Krzysztof Omiljanowski
 38. Zofia Pawlikowska-Brożek
 39. Janusz Pawłowski
 40. Maria Piaskowska
 41. Hanna Pikus
 42. Kazimiera Pilarska
 43. Arkadiusz Płoski
 44. Zdzisław Pogoda
 45. Anna Rudnik
 46. Arkadiusz Siwiec
 47. Grażyna Stankiewicz
 48. Sylwia Szadrowska
 49. Barbara Szal
 50. Lesław Szczerba
 51. Bożena Szkopińska
 52. Piotr Szymaniak
 53. Eliza Wajch
 54. Jan Waszkiewicz
 55. Urszula Wilczyńska
 56. W. Wilczyński
 57. Wioletta Witoń
 58. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 59. Krystyna Woycicka
 60. Dorota Wyrzykowska
 61. Iwona Zarzyka
 62. Mirosława Zawal-Jarosik
 63. Mirosława Zima