18. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Dyskretne metody matematyki”

1997-01-24 – 1997-01-28, Grzegorzewice

Konferencja dotyczy bardzo istotnej przebudowy matematyki w ostatnim półwieczu, a wywołanej upowszechnieniem elektronicznej techniki obliczeniowej tak w badaniach jak i w zastosowaniach. Tematyka dotyczy teorii liczb, kombinatoryki, układów dynamicznych, fraktali, topologii, teorii grafów, algebry, probabilistyki, analizy, a także zastosowań takich jak modelowanie chemiczne czy tomografia.

Program

24 stycznia 1997, piątek

09:15 Zbigniew Marciniak, Hipotezy Weila
10:15 Jerzy Mioduszewski, Lematy kombinatoryczne topologii
11:15 Jan Krempa, Szeregi formalne
12:15 Paweł Strzelecki, Dzieje nieskończenie małych
16:15 Marcin Chałupnik, Krzysztof Pawlewicz, Marek Pycia, Mikołaj Rotkiewicz, Łukasz Wiechecki, Krzysztof Ziemiański, Wzór Eulera w różnych wymiarach
17:15 Marcin Chałupnik, Krzysztof Pawlewicz, Marek Pycia, Mikołaj Rotkiewicz, Łukasz Wiechecki, Krzysztof Ziemiański, Spłaszczalność grafów

25 stycznia 1997, sobota

09:15 Janusz Morawiec, Od podziałów odcinka do równań funkcyjnych i miar niezmienniczych
10:15 Jarosław Wróblewski, Twierdzenie chińskie o resztach
11:15 Wojciech Guzicki, Twierdzenie Ramseya
16:15 Marcin Chałupnik, Krzysztof Pawlewicz, Marek Pycia, Mikołaj Rotkiewicz, Łukasz Wiechecki, Krzysztof Ziemiański, Twierdzenie Cauchy'ego o sztywności wielościanów
17:15 Marcin Chałupnik, Krzysztof Pawlewicz, Marek Pycia, Mikołaj Rotkiewicz, Łukasz Wiechecki, Krzysztof Ziemiański, Twierdzenie Freundenthala - van der Wardena o wielościanach równoforemnościennych

26 stycznia 1997, niedziela

09:15 Zdzisław Pogoda, Teoria homotopii
11:15 Krzysztof Nowiński, Odtwarzanie kształtów cząstek chamicznych

27 stycznia 1997, poniedziałek

09:15 Witold Więsław, Liczby peadyczne
10:15 Jarosław Górnicki, Przestrzenie z własnością Opiala
11:15 Grafy probabilistyczne
16:15 Marcin Chałupnik, Krzysztof Pawlewicz, Marek Pycia, Mikołaj Rotkiewicz, Łukasz Wiechecki, Krzysztof Ziemiański, Problem barw
17:15 Marcin Chałupnik, Krzysztof Pawlewicz, Marek Pycia, Mikołaj Rotkiewicz, Łukasz Wiechecki, Krzysztof Ziemiański, Grafy jednobieżne

28 stycznia 1997, wtorek

09:15 Andrzej Dąbrowski, Próbkowanie w procesach stochastycznych
11:15 Włodzimierz Waluś, Metody różnicowe

Uczestnicy

 1. Jerzy Bednarczuk
 2. Andrzej Chmura
 3. Marek Czerni
 4. Andrzej Dąbrowski
 5. Maria Dudała
 6. Tadeusz Gajewski
 7. Jarosław Górnicki
 8. Jolanta Grala
 9. Joanna Grygiel
 10. Wojciech Guzicki
 11. Joanna Hajłasz
 12. Piotr Hajłasz
 13. Agata Hoffman
 14. Małgorzata Hryniewicka
 15. Piotr Jakóbczak
 16. Mirosław Jakubiak
 17. Joanna Kantor
 18. Adam Kolany
 19. Krystyna Kordos
 20. Paweł Kornacki
 21. Jan Krempa
 22. Eryk Kurcius
 23. Olga Macedońska-Nosalska
 24. Zbigniew Marciniak
 25. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 26. Małgorzata Mikołajczyk
 27. Jerzy Mioduszewski
 28. Wiktoria Miszuris
 29. Janusz Morawiec
 30. Krzysztof Nowiński
 31. Monika Olech
 32. Janusz Olszewski
 33. Krzysztof Omiljanowski
 34. Antoni Pardała
 35. Krzysztof Parol
 36. Piotr Pawlas
 37. Krzysztof Pawłowicz
 38. Zdzisław Pogoda
 39. Mikołaj Rotkiewicz
 40. Waldemar Rożek
 41. Anna Rudnik
 42. Aleksander Rutkowski
 43. Agnieszka Sakowicz
 44. Paweł Strzelecki
 45. Lesław Szczerba
 46. Erwin Turdza
 47. Włodzimierz Waluś
 48. Łukasz Wiechecki
 49. Witold Więsław
 50. Urszula Wlazłowska-Zając
 51. Krystyna Woycicka
 52. Jarosław Wróblewski
 53. Krzysztof Zajkowski
 54. Krzysztof Ziemiański

Medale