26. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Twierdzenia z pogranicza”

2001-01-26 – 2001-01-30, Grzegorzewice

Szkoła poświęcona będzie nowoczesnym metodom stosowania matematyki, takim jak matematyka ubezpieczeniowa, teoria trendów, matematyka chorób nowotworowych, matematyka wzorców przestrzennych z optymalizacją dyskretną i kryptografia kwantowa. Tym sposobem uczestnicy będą mogli wprowadzić do swoich zajęć elementy z tej nowoczesnej problematyki, z którą rutynowo się nie stykają, a która będzie przecież w coraz większym stopniu stanowiła przedmiot pracy ich wychowanków.

Program

26 stycznia 2001, piątek

09:00 Otwarcie Szkoły
09:15 Andrzej Dąbrowski, Obrazy zależności
10:15 Andrzej Michalski, Ufność
11:15 Krzysztof Szajkowski, Losowość jako metoda
12:15 Jacek Leśków, Losowość, przestrzeń i statystyka
16:15 Tomasz Downarowicz, Entropia
17:15 Krzysztof Oleszkiewicz, Analiza spektralna w rachunku prawdopodobieństwa

27 stycznia 2001, sobota

09:15 Ryszard Rudnicki, Twierdzenia ergodyczne
10:15 Bogumił Jakubiak, Prognozowanie pogody
11:15 Dariusz Wrzosek, Wzorce przestrzenne i bifurkacje
12:15 Urszula Foryś, Matematyka i nowotwory
16:15 Witold Sadowski, Równanie Naviera-Stokesa
17:15 Krzysztof Ciesielski, Stabilność

28 stycznia 2001, niedziela

11:15 Mirosław Kowaluk, Geometria obliczeniowa
12:15 Tomasz Żukowski, Upakowanie kul
16:15 Krzysztof Diks, Algorytmy optymalizacji dyskretnej
17:15 Zbigniew Marciniak, Zadania na ekstremum

29 stycznia 2001, poniedziałek

09:15 Wojciech Guzicki, Szyfry z publicznym kluczem
10:15 Adam Malinowski, Kody korygujące błędy
11:15 Jerzy Urbanowicz, Podpis cyfrowy
12:15 Magdalena Fikus, Odczytywanie kodu DNA
16:15 Marek Kuś, Kryptografia kwantowa
17:15 Przemysław Kiciak, Fraktalne kodowanie obrazów

30 stycznia 2001, wtorek

09:15 Jerzy Mioduszewski, Zbiory spójne
10:15 Grzegorz Łukaszewicz, Bypasses w matematyce
11:15 Dyskusja: o tym co było i co będzie za rok.

Uczestnicy

 1. Krystyna Ambroch
 2. Wojciech Bartoszek
 3. Dobiesław Bobrowski
 4. Krzysztof Ciesielski
 5. Andrzej Dąbrowski
 6. Krzysztof Diks
 7. Tomasz Downarowicz
 8. Magdalena Fikus
 9. Urszula Foryś
 10. Jolanta Grala
 11. Wojciech Guzicki
 12. Eugeniusz Jakubas
 13. Bogumił Jakubiak
 14. Mirosław Jakubiak
 15. Agnieszka Janiak-Osajca
 16. Tomasz Jędrzejak
 17. Leszek Kaniecki
 18. Przemysław Kiciak
 19. Krystyna Kordos
 20. Marek Kordos
 21. Mirosław Kowaluk
 22. Agnieszka Kozak
 23. Marek Kuś
 24. Tomasz Kwast
 25. Jacek Leśków
 26. Grzegorz Lewandowski
 27. Grzegorz Łukaszewicz
 28. Piotr Maciak
 29. Adam Malinowski
 30. Zbigniew Marciniak
 31. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 32. Małgorzata Michalska
 33. Andrzej Michalski
 34. Jerzy Mioduszewski
 35. Maria Moszyńska
 36. Michał Muzalewski
 37. Zofia Muzyczka
 38. Krzysztof Oleszkiewicz
 39. Bożena Piekart
 40. Zdzisław Pogoda
 41. Agnieszka Prusińska
 42. Waldemar Rożek
 43. Ryszard Rudnicki
 44. Witold Sadowski
 45. Monika Skóra
 46. Krzysztof Szajkowski
 47. Lesław Szczerba
 48. Jerzy Urbanowicz
 49. Józef Waniurski
 50. Czesław Wowk
 51. Jarosław Woźniak
 52. Dariusz Wrzosek
 53. Tomasz Żukowski

Medale