19. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Ważne przykłady”

1997-08-22 – 1997-08-26, Siedlce

Konferencja poświęcona jest przełomowym pojęciom, dotyczyć będzie całokształtu matematycznych dyscyplin, a koncentrować się będzie na wskazaniu tych konstrukcji, które zmieniły pogląd ogółu badaczy na przedmiot ich badań (zbiór Cantora, podkowa Smile'a, krzywa Peano, forsing itp.).

Program

22 sierpnia 2007, środa

09:15 Jarosław Wróblewski, Baza Hamela
10:15 Zbigniew Marciniak, WP w topologii geometrycznej
11:15 Paweł Strzelecki, Szeregi Fouriera
16:15 Krzysztof Oleszkiewicz, Paradoksalny rozkład kuli i koła

23 sierpnia 2007, czwartek

09:15 Katarzyna Pietruska-Pałuba, WP w rachunku prawdopodobieństwa
10:15 Andrzej Dąbrowski, WP w statystyce
11:15 Wojciech Guzicki, Forsing
16:15 Marek Kordos, Flexory
17:15 Wiesław Kubiś, WP w topologii mnogościowej

24 sierpnia 2007, piątek

09:15 Kazimierz Szymiczek, WP w teorii grup
10:15 Mariusz Skałba, WP w teorii liczb
11:15 Jan Herczyński, Równanie Schrodingera

25 sierpnia 2007, sobota

09:15 Krzysztof Ciesielski, Niedyskretnie i dynamicznie
10:15 Janusz Morawiec, Przykłady falek
11:15 Damian Niwiński, WP w teorii złożoności
16:15 Janusz Olszewski, Dzikie funkcje

26 sierpnia 2007, niedziela

09:15 Tadeusz Januszkiewicz, WP w geometrii różniczkowej
10:15 Dorota Niewieczerzał, WP w teorii pierścieni
11:15 Marek Kordos, Horysfera

Uczestnicy

 1. Krystyna Ambroch
 2. Anna Bałandynowicz
 3. Teresa Biegańska
 4. Maria Borowska
 5. Jacek Chmieliński
 6. Andrzej Chmura
 7. Bogdan Choczewski
 8. Danuta Ciesielska
 9. Krzysztof Ciesielski
 10. Marek Czerni
 11. Andrzej Dąbrowski
 12. Krzysztof Feledziak
 13. Stanisław Godlewski
 14. Renata Gołkowska
 15. Jolanta Grala
 16. Jarosław Grytczuk
 17. Wojciech Guzicki
 18. Jan Herczyński
 19. Agata Hoffman
 20. Mirosław Jakubiak
 21. Tadeusz Januszkiewicz
 22. Celina Kadej
 23. Joanna Kantor
 24. Adam Kolany
 25. Dorota Kolany
 26. Krystyna Kordos
 27. Marek Kordos
 28. Tatiana Korzeniowska
 29. Wiesław Kubiś
 30. Eryk Kurcius
 31. Anna Ludwicka
 32. Maciej Major
 33. Zbigniew Marciniak
 34. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 35. Małgorzata Mikołajczyk
 36. Wiktoria Miszuris
 37. Janusz Morawiec
 38. Joanna Napiórkowska
 39. Dorota Niewieczerzał
 40. Damian Niwiński
 41. Krzysztof Oleszkiewicz
 42. Krzysztof Omiljanowski
 43. Henryka Palusińska
 44. Ewald Paprocki
 45. Piotr Pawlas
 46. Katarzyna Pietruska-Pałuba
 47. Teresa Pogoda
 48. Zdzisław Pogoda
 49. Tomasz Powierża
 50. Bogdan Roszak
 51. Waldemar Rożek
 52. Piotr Salata
 53. Małgorzata Schmidt
 54. Bibiana Sonelska
 55. Paweł Strzelecki
 56. Barbara Szal
 57. Bogdan Szal
 58. Lesław Szczerba
 59. Kazimierz Szymiczek
 60. Anetta Szynal
 61. Erwin Turdza
 62. Witold Więsław
 63. Katarzyna Wilczek
 64. Urszula Wlazłowska-Zając
 65. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz
 66. Czesław Wowk
 67. Jarosław Wróblewski
 68. Anna Żeromska

Medale