52. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Matematyka a sztuki różne”

2014-08-28 – 2014-08-31, Białobrzegi

Słownik języka polskiego PWN notuje aż dziewięć definicji słowa sztuka. Chcielibyśmy, aby w wykładach LII Szkoły Matematyki Poglądowej sztuka także pojawiała się w wielu kontekstach i znaczeniach. Oczywiście sztuka to przede wszystkim wszelka działalność twórcza odznaczająca się pięknem, harmonią oraz posiadająca wartość estetyczną. Lecz sztuka to także umiejętność wymagająca talentu, zręczności lub specjalnych kwalifikacji oraz czyn dokonany dzięki takiej umiejętności. Ta druga definicja stosuje się zarówno do sztuki rozumianej jako działalność artystyczna (muzyka, malarstwo, architektura) jak i do matematyki oraz wielu innych dziedzin ludzkiej aktywności. Dlatego wszędzie tam, gdzie kończy się rzemiosło, a zaczyna wirtuozeria oddziałująca na nasze poczucie piękna, można znaleźć temat na najbliższą Szkołę Matematyki Poglądowej.


52. Szkoła "Matematyka a sztuki różne" odbędzie się w dniach 28-31 sierpnia 2014 (piątek-niedziela; spotykamy się oczywiście już we czwartek wieczorem), w ośrodku Rewita WDW Rynia w Białobrzegach.

Koszt udziału w Szkole to 500 zł. Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Kultury Matematycznej. Szkoła jest dofinansowana przez Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych.


Dostępny jest harmonogram 52. Szkoły.


Program

28 sierpnia 2014, czwartek

20:00 Małgorzata Mikołajczyk, Wrocławskie mosty między matematyką i sztuką

29 sierpnia 2014, piątek

09:00 Krzysztof Meissner, Funkcja Zeta Riemanna w fizyce
10:05 Franciszek Rakowski, Model Hodgkina-Huxleya generacji neuronowego potencjału czynnościowego
11:15 Anna Gierzkiewicz, Coś o astrologii
12:15 Zdzisław Pogoda, Wielościany – historia, sztuka, problemy
16:15 Radosław Kujawa, Dodawanie ułamków
17:15 Renata Jurasińska, Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie
19:30 Marek Kordos, Anna Ludwicka, Perspektywa wg Strzemińskiego II

30 sierpnia 2014, sobota

09:00 Marcin Kulczycki, Matematyka na wojnie
10:00 Romualdas Kasuba, Znowu o próbach łączenia treści matematycznych z formami literackimi
11:15 Adam Dzedzej, Sztuka ukłądania klocków
12:15 Robert Pysiak, Z cyrklem na Słońce
15:00 Zofia Przyrowska, Tytuł zostanie podany później
16:15 Bogumiła Klemp-Dyczek, Grupy punktowe zakodowane w sercach artystów
17:15 Ada Pałka, Między matematyką a sztuką – anamorfoza

31 sierpnia 2014, niedziela

09:00 Kamila Łyczek, Sferostożki i inne cudaki
10:00 Dominik Kwietniak, Matematyczna magia

Uczestnicy

 1. Paweł Bednarz
 2. Adam Dzedzej
 3. Maciej Gawron
 4. Anna Gierzkiewicz-Pieniążek
 5. Małgorzata Grzyb
 6. Mirosław Jakubiak
 7. Małgorzata Jastrzębska
 8. Joanna Jaszuńska
 9. Renata Jurasińska
 10. Romualdas Kasuba
 11. Bogumiła Klemp-Dyczek
 12. Adam Kolany
 13. Dorota Kolany
 14. Krystyna Kordos
 15. Marek Kordos
 16. Tadeusz Krauze
 17. Radosław Kujawa
 18. Marcin Kulczycki
 19. Dominik Kwietniak
 20. Anna Ludwicka
 21. Martha Łącka
 22. Kamila Łyczek
 23. Krzysztof Meissner
 24. Małgorzata Mikołajczyk
 25. Agnieszka Najberg
 26. Magdalena Nowak
 27. Ada Palka
 28. Krzysztof Piejko
 29. Kuba Pochrybniak
 30. Zdzisław Pogoda
 31. Agnieszka Prusińska
 32. Zofia Przyrowska
 33. Robert Pysiak
 34. Franciszek Rakowski
 35. Barbara Roszkowska-Lech
 36. Janusz Sokół
 37. Michał Szostakiewicz
 38. Anna Szpila
 39. Lucyna Trojnar-Spelina
 40. Andrzej Walendziak
 41. Rafał Wieczorek
 42. Weronika Woś

Medale