7. Szkoła Matematyki Poglądowej

„Izomorfizm”

1991-06-24 – 1991-06-28, Siedlce


Program

24 czerwca 1991, poniedziałek

09:00 Otwarcie Szkoły
09:15 Marek Kordos, Ogląd płaszczyzny rzutowej, eliptycznej i hiperbolicznej
11:15 Jerzy Konarski, Geometria wewnętrzna
16:15 Marek Lewkowicz, O grupie SO(3)

25 czerwca 1991, wtorek

09:15 Jerzy Bednarczuk, Program Kleina w zadaniach
11:15 Bogusław Hajduk, O klasyfikacji rozmaitości
16:15 Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz, Kategoryczność

26 czerwca 1991, środa

09:15 Arkadiusz Płoski, Osobliwości funkcji gładkich
11:15 Brunon Kamiński, Izomorfizmy układów dynamicznych

27 czerwca 1991, czwartek

09:15 Jerzy Mioduszewski, O przestrzeniach uniwersalnych w topologii
11:15 Zbigniew Marciniak, Grupy uniwersalne
16:15 Lesław Szczerba, Gdy dwoje mówi to samo, czyli o tłumaczeniu w matematyce

28 czerwca 1991, piątek

09:15 Zbigniew Marciniak, Funktory
11:15 Marek Kordos, Dualność i paradoks struktury wielosortowej

Uczestnicy

 1. Jerzy Bednarczuk
 2. Maria Borowska
 3. Jacek Camlet
 4. Zygmunt Charzyński
 5. Danuta Ciesielska
 6. Konrad Grochowski
 7. Bogusław Hajduk
 8. Agata Hoffmann
 9. Stefan Jackowski
 10. Mirosław Jakubiak
 11. Andrzej Kadlof
 12. Brunon Kamiński
 13. Maciej Klakla
 14. Jerzy Konarski
 15. Marek Kordos
 16. Jarosław Kosiorek
 17. Sławomir Koszelew
 18. Zdzisław Kosztołowicz
 19. Antoni Kreczmar
 20. Marek Lewkowicz
 21. Zbigniew Marciniak
 22. Maria Mastalerz-Wawrzyńczak
 23. Andrzej Matraś
 24. Stanisław Miklos
 25. Małgorzata Mikołajczyk
 26. Jerzy Mioduszewski
 27. Zofia Muzyczka
 28. Krzysztof Omiljanowski
 29. Arkadiusz Płoski
 30. Anna Rudnik
 31. Beata Sołtykiewicz
 32. Lesław Szczerba
 33. Stefan Turnau
 34. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz