Szkoły Matematyki Poglądowej to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej. Wygłaszane na nich wykłady poświęcone są matematyce żywej, nie kryjącej się wśród formalizmów, przystępnej dla nie-specjalistów. Szkoły organizuje Ośrodek Kultury Matematycznej przy wsparciu matematyków z uczelni wyższych całego kraju.

Szkoły są otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczególnie mile widziani są młodzi matematycy, którzy uczą, bądź chcą uczyć, w szkołach wyższych.

Szkoły Matematyki Poglądowej odbywają się dwa razy do roku, zwykle w lutym i w sierpniu — od piątku rano do wtorku w południe, zazwyczaj niedaleko Warszawy. Zawsze spotykamy się na miejscu we czwartek wieczorem.

Zasadniczą częścią każdej ze Szkół są 20-24 wykłady trwające po 45 minut i dwa dłuższe. Każda Szkoła ma temat przewodni, z którym związane są poszczególne odczyty. Wśród wykładowców, są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz zaproszeni goście — wybitni specjaliści z różnych dziedzin, nierzadko także pozamatematycznych.

Niektóre wykłady wygłoszone podczas Szkół są publikowane w postaci rozszerzonej w roczniku Matematyka Poglądowa wydawanym przez Ośrodek Kultury Matematycznej. 

Zobacz też:


Tekst w języku łatwym do czytania
logo tekstu atwego do czytania