Szkoły Matematyki Poglądowej to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej. Wygłaszane na nich wykłady poświęcone są matematyce żywej, nie kryjącej się wśród formalizmów, przystępnej dla nie-specjalistów. Szkoły organizuje Ośrodek Kultury Matematycznej przy wsparciu matematyków z uczelni wyższych całego kraju.

Szkoły są otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczególnie mile widziani są młodzi matematycy, którzy uczą, bądź chcą uczyć, w szkołach wyższych.

Szkoły Matematyki Poglądowej przed rokiem 2021 odbywały się dwa razy do roku, zwykle w ostatni weekend stycznia i sierpnia (weekend przedłużony do 5 dni — od piątku rano do wtorku w południe), zazwyczaj niedaleko Warszawy. Od roku 2021 Szkoła odbywa się tylko w sierpniu i trwa cztery dni (od piątku do poniedziałku). Zawsze spotykamy się na miejscu we czwartek wieczorem. 

Zasadniczą częścią każdej ze Szkół są 20-24 wykłady trwające po 45 minut i dwa dłuższe. Każda Szkoła ma temat przewodni, z którym związane są poszczególne odczyty. Wśród wykładowców, są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz zaproszeni goście — wybitni specjaliści z różnych dziedzin, nierzadko także pozamatematycznych.

Tradycyjnie w czasie każdej ze Szkół odbywa się głosowanie na najlepszy wykład. Zwycięzca tego ostatniego zostaje na początku kolejnej Szkoły odznaczony Medalem Filca oraz wygłasza wykład inaugurujący. Od 33. do 49. i od 54. Szkoły miały miejsce również Konkursy na Wzorowego Słuchacza. 

W trakcie Szkół kwitnie także życie kuluarowe, stałymi punktami programu są w lecie ognisko, a zimą bal. W Szkołach uczestniczy średnio 60 osób.


Poprzednia Szkoła                                                                                                                                                             Najbliższa Szkoła 
 
65smp plakat                                                                                                                        plakat67SMP                             
 
 
ORGANIZATORZY:
Fundacja Matematyków Wrocławskich
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

logo UPH czarne